seefaphoto's profile

SeefaPhotography

ช่างภาพรับปริญญา งานแต่งงาน บวช อีเว้น เวดดิ้ง ติดต่อ 0823365434 line:seefaphoto

ติดต่อ : 082-336-5434

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ช่างภาพ, ตากล้อง, ถ่ายรูป รับปริญญา (วันซ้อม , วันจริง , และนอกรอบ) ทั่วประเทศไทย ข้อมูลดังต่อไปนี้
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Package A: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน) Package A : ราคา 2,500 บาท
ช่วงเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน)
- - ช่วงเวลา เช้า 07-00 - 12.00 น.
- - ช่วงเวลา บ่าย 13.00 - 18.00 น.
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package B: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (เต็มวัน) Package B : ราคา 3,500 บาท
- - ช่วงเวลา ช่วงเวลา 07.00 - 18.00น.
- - พัก 12.00-13.00น. ใช้ระยะเวลาในการถ่ายรูปประมาณ 8 ชั่วโมง
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package C: บริการถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,500 บาท (ประมาณ 4 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)
เต็มวัน ค่าบริการ 3,500 บาท (ประมาณ 8 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)

Package D: บริการถ่ายภาพรับปริญญาสำหรับบัณฑิตหลายคน (ภาพหมู่)
- - ถ้าบัณฑิต มากกว่า 1 คน จำนวนสูงสุดไม่เกิน 8 คน (บัณฑิตต้องอยู่ด้วยกันตลอด)
- - ถ่ายรูป คนแรกให้คิดราคาปรกติ และคิดเพิ่มคนต่อๆมาคนละ 1,000 บาท
- - เช่น บัณฑิต 3 คน ถ่ายรูปเต็มวัน = 3,500+1,000+1,000 =5,500 บาท หาร 3 คนก็จะตกคนละประมาณ 1,800 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000 - 8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15 - 30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก
2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ช่างภาพ, ตากล้อง, ถ่ายรูป รับปริญญา (วันซ้อม , วันจริง , และนอกรอบ) ทั่วประเทศไทย ข้อมูลดังต่อไปนี้
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Package A: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน) Package A : ราคา 2,500 บาท
ช่วงเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน)
- - ช่วงเวลา เช้า 07-00 - 12.00 น.
- - ช่วงเวลา บ่าย 13.00 - 18.00 น.
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package B: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (เต็มวัน) Package B : ราคา 3,500 บาท
- - ช่วงเวลา ช่วงเวลา 07.00 - 18.00น.
- - พัก 12.00-13.00น. ใช้ระยะเวลาในการถ่ายรูปประมาณ 8 ชั่วโมง
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package C: บริการถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,500 บาท (ประมาณ 4 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)
เต็มวัน ค่าบริการ 3,500 บาท (ประมาณ 8 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)

Package D: บริการถ่ายภาพรับปริญญาสำหรับบัณฑิตหลายคน (ภาพหมู่)
- - ถ้าบัณฑิต มากกว่า 1 คน จำนวนสูงสุดไม่เกิน 8 คน (บัณฑิตต้องอยู่ด้วยกันตลอด)
- - ถ่ายรูป คนแรกให้คิดราคาปรกติ และคิดเพิ่มคนต่อๆมาคนละ 1,000 บาท
- - เช่น บัณฑิต 3 คน ถ่ายรูปเต็มวัน = 3,500+1,000+1,000 =5,500 บาท หาร 3 คนก็จะตกคนละประมาณ 1,800 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000 - 8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15 - 30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก
2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ช่างภาพ, ตากล้อง, ถ่ายรูป รับปริญญา (วันซ้อม , วันจริง , และนอกรอบ) ทั่วประเทศไทย ข้อมูลดังต่อไปนี้
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Package A: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน) Package A : ราคา 2,500 บาท
ช่วงเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน)
- - ช่วงเวลา เช้า 07-00 - 12.00 น.
- - ช่วงเวลา บ่าย 13.00 - 18.00 น.
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package B: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (เต็มวัน) Package B : ราคา 3,500 บาท
- - ช่วงเวลา ช่วงเวลา 07.00 - 18.00น.
- - พัก 12.00-13.00น. ใช้ระยะเวลาในการถ่ายรูปประมาณ 8 ชั่วโมง
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package C: บริการถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,500 บาท (ประมาณ 4 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)
เต็มวัน ค่าบริการ 3,500 บาท (ประมาณ 8 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)

Package D: บริการถ่ายภาพรับปริญญาสำหรับบัณฑิตหลายคน (ภาพหมู่)
- - ถ้าบัณฑิต มากกว่า 1 คน จำนวนสูงสุดไม่เกิน 8 คน (บัณฑิตต้องอยู่ด้วยกันตลอด)
- - ถ่ายรูป คนแรกให้คิดราคาปรกติ และคิดเพิ่มคนต่อๆมาคนละ 1,000 บาท
- - เช่น บัณฑิต 3 คน ถ่ายรูปเต็มวัน = 3,500+1,000+1,000 =5,500 บาท หาร 3 คนก็จะตกคนละประมาณ 1,800 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000 - 8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15 - 30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก
- 6,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ช่างภาพ, ตากล้อง, ถ่ายรูป รับปริญญา (วันซ้อม , วันจริง , และนอกรอบ) ทั่วประเทศไทย ข้อมูลดังต่อไปนี้
ยิ้มแย่ม แจ่มใส ใส่ใจ สร้างสรร เพื่อภาพที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Package A: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน) Package A : ราคา 2,500 บาท
ช่วงเวลา ถ่ายภาพรับปริญญา (ครึ่งวัน)
- - ช่วงเวลา เช้า 07-00 - 12.00 น.
- - ช่วงเวลา บ่าย 13.00 - 18.00 น.
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package B: บริการถ่ายภาพรับปริญญา (เต็มวัน) Package B : ราคา 3,500 บาท
- - ช่วงเวลา ช่วงเวลา 07.00 - 18.00น.
- - พัก 12.00-13.00น. ใช้ระยะเวลาในการถ่ายรูปประมาณ 8 ชั่วโมง
- - เวลาสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมของงาน

Package C: บริการถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ
ครึ่งวัน ค่าบริการ 2,500 บาท (ประมาณ 4 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)
เต็มวัน ค่าบริการ 3,500 บาท (ประมาณ 8 ช.ม.)
คนที่ 2 เป็นต้นไป คิดเพิ่มคนละ 1,000 บาท (เพื่อภาพที่ดีสมาชิกในกลุ่มไม่ควรเกิน 8 ท่าน)

Package D: บริการถ่ายภาพรับปริญญาสำหรับบัณฑิตหลายคน (ภาพหมู่)
- - ถ้าบัณฑิต มากกว่า 1 คน จำนวนสูงสุดไม่เกิน 8 คน (บัณฑิตต้องอยู่ด้วยกันตลอด)
- - ถ่ายรูป คนแรกให้คิดราคาปรกติ และคิดเพิ่มคนต่อๆมาคนละ 1,000 บาท
- - เช่น บัณฑิต 3 คน ถ่ายรูปเต็มวัน = 3,500+1,000+1,000 =5,500 บาท หาร 3 คนก็จะตกคนละประมาณ 1,800 บาท

สิ่งที่ท่านจะได้รับ จากการถ่ายภาพรับปริญญา (Package A,B,C,D)
- - ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนรูปภาพ
- - ปรับแต่ง แสง สีสัน ให้สวยงาม ตามจำนวนภาพ (ไม่รีทัช)
- - ทำ DVD Presentation ใส่เพลงประกอบ 1 ชุด (ภาพทั้งหมด) มูลค่าประมาณ 6,000 - 8,000 บาท ใช้เล่นในเครื่องเล่น DVD ได้
- - ลดขนาดไฟล์ภาพเพื่อนำขึ้นเว็บไซด์ หรือ Social Network
- - DVD พร้อมหน้าปกสวยงาม
- - Back up ไฟล์ภาพ เป็นเวลา 1- 2 ปี
- - หากแผ่นซีดีได้รับความเสียหายหรือสูญหาย สามารถติดต่อขอรับแผ่นใหม่ได้
- - ส่งงานภายในเวลาไม่เกิน 15 - 30 วันหลังจากถ่ายงานเสร็จ
*ราคานี้ไม่รวมกรณีออกต่างจังหวัด+ค่าเดินทาง+ค่าที่พัก
2,500 3,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้
กล้อง canon 6D
กล้อง canon 40D
เลนส์ canon 17-40 F4
เลนส์ canon 70-200 F2.8 IS USM
เลนส์ canon 50 F1.8
เลนส์ sigma 10-20 F4-5.6
แฟรส canon
แฟรส yongnuo

บริการช่างภาพของเราทั้งหมด
ช่างภาพงานรับปริญญา
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงานรับปริญญา.html
ช่างภาพงานมงคลสมรส-งานแต่ง
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงานมงคลสมรส-งานแต่ง.html
ช่างภาพงานพรีเวดดิ้ง-pre-wedding
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพพรีเวดดิ้ง-pre-wedding.html
ช่างภาพงานอุปสมบท-งานบวช
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงานอุปสมบท-งานบวช.html
ช่างภาพงานพอร์ตเทรต-portrait-หรือภาพบุคคล-ภาพนางแบบ
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงานพอร์ตเทรต-portrait-หรือภาพบุคคล-ภาพนางแบบ.html
ช่างภาพงานสินค้า,ผลิตภัณฑ์
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงานสินค้า,ผลิตภัณฑ์.html
ช่างภาพงานครอบครัว-ภาพเด็ก-ภาพเด็กนักเรียน-ภาพหมู่นักเรียน
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพครอบครัว-ภาพเด็ก-ภาพเด็กนักเรียน-ภาพหมู่นักเรียน.html
ช่างภาพงาน-event-fashion-party-แคสงาน-และงานอื่นๆ
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ช่างภาพงาน-event-fashion-party-แคสงาน-และงานอื่นๆ.html

ดูภาพงานของเรา
---->> http://www.seefaphotoclub.com/index/ผลงานของเรา.html

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด
Web: http://www.seefaphotoclub.com
FB: https://www.facebook.com/seefaphotoclub
FB: https://www.facebook.com/seefaphoto

ติดต่อเรา
ช่างภาพ: ตุ๊ก
Tel : 082-336-5434
Line : seefaphoto IG : seefaphoto
        E-Mail : seefaphoto@gmail.com

 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ SEEFAPHOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 9 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,454 ครั้ง
seefaphoto
เบอร์โทรศัพท์ : 082-336-5434
กำลังติดตาม 642 คน   ผู้ติดตาม 13 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง