kasipatphotography's profile

Kasipat Photography

Kasipat Photography - Keeps your everlasting memory -

ติดต่อ : 083-610-0041

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
:: วันซ้อมและวันรับจริง ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***
--------------------------------------------------------------------
**********************************************
หากบัณฑิตมีมากกว่า 1 คน คิดอัตราเพิ่มคนละ 1000-.
โดยบัณฑิตทั้งหมดจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด

***หมายเหตุ***
- หากมีบัณฑิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับเฉพาะนอกรอบเท่านั้น!!!
**********************************************
:: นอกรอบ (เดี่ยว) ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***

นอกรอบ (กลุ่ม)
2 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 1000 บาท/คน
3 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 700 บาท/คน
4 คนขึ้นไป คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 500 บาท/คน
10 คนขึ้นไป (โปรดสอบถามราคา)

--------------------------------------------------------------------

:: สิ่งที่จะได้รับ ::
• DVD พร้อมปก ออกแบบโดยเฉพาะ...แบบเดียวในโลก!!!
• รูปทั้งหมดที่ถ่ายภายในงาน + แก้ไข ปรับแต่งเบี้องต้นให้เกือบทั้งหมด
• รูปภาพ Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แสงสีธรรมชาติ ทั้งหมด 1 ชุด
• รูปที่คัด Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แบบพิเศษ ตาม mood/tone ของภาพ 1 ชุด
• พิมพ์รูปถ่ายขนาด 5x7 (ขนาด Postcard เท่ากล่อง DVD) จำนวน 20 - 30 ใบ)
• หากใช้บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปพิมพ์รูปถ่ายขนาด A3 (เคลีอบม้น) จำนวน 1-2 ใบ
ระยะเวลาในการรับรูปภาพ: 2 อาทิตย์ - 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของงานในช่วงระยะเวลานั้นๆ )

:: Optional :: สำหรับบัณฑิตที่ต้องการอัลบั๊มภาพแก๋ๆ ไว้กรี๊ดกร๊าดเมือครั้งยังวัยหนุ่มสาว เราจัดให้...
• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกแข็ง (ทับแมลงสาบตาย!!) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกอ่อน - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกแข็ง - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกอ่อน (+ กล่องอ่อน) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 5"x7" ปกอ่อน (ใส่กล่อง DVD ไ้ด้พอดี) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,000 บาท
- 80 หน้า (เยอะไปป่ะ?) ในราคา 1,300 บาท
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
:: วันซ้อมและวันรับจริง ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***
--------------------------------------------------------------------
**********************************************
หากบัณฑิตมีมากกว่า 1 คน คิดอัตราเพิ่มคนละ 1000-.
โดยบัณฑิตทั้งหมดจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด

***หมายเหตุ***
- หากมีบัณฑิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับเฉพาะนอกรอบเท่านั้น!!!
**********************************************
:: นอกรอบ (เดี่ยว) ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***

นอกรอบ (กลุ่ม)
2 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 1000 บาท/คน
3 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 700 บาท/คน
4 คนขึ้นไป คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 500 บาท/คน

--------------------------------------------------------------------

:: สิ่งที่จะได้รับ ::
• DVD พร้อมปก ออกแบบโดยเฉพาะ...แบบเดียวในโลก!!!
• รูปทั้งหมดที่ถ่ายภายในงาน + แก้ไข ปรับแต่งเบี้องต้นให้เกือบทั้งหมด
• รูปภาพ Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แสงสีธรรมชาติ ทั้งหมด 1 ชุด
• รูปที่คัด Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แบบพิเศษ ตาม mood/tone ของภาพ 1 ชุด
• พิมพ์รูปถ่ายขนาด 5x7 (ขนาด Postcard เท่ากล่อง DVD) จำนวน 20 - 30 ใบ)
• หากใช้บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปพิมพ์รูปถ่ายขนาด A3 (เคลีอบม้น) จำนวน 1-2 ใบ
ระยะเวลาในการรับรูปภาพ: 2 อาทิตย์ - 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของงานในช่วงระยะเวลานั้นๆ )

:: Optional :: สำหรับบัณฑิตที่ต้องการอัลบั๊มภาพแก๋ๆ ไว้กรี๊ดกร๊าดเมือครั้งยังวัยหนุ่มสาว เราจัดให้...
• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกแข็ง (ทับแมลงสาบตาย!!) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกอ่อน - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกแข็ง - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกอ่อน (+ กล่องอ่อน) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 5"x7" ปกอ่อน (ใส่กล่อง DVD ไ้ด้พอดี) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,000 บาท
- 80 หน้า (เยอะไปป่ะ?) ในราคา 1,300 บาท
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
:: วันซ้อมและวันรับจริง ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***
--------------------------------------------------------------------
**********************************************
หากบัณฑิตมีมากกว่า 1 คน คิดอัตราเพิ่มคนละ 1000-.
โดยบัณฑิตทั้งหมดจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด

***หมายเหตุ***
- หากมีบัณฑิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับเฉพาะนอกรอบเท่านั้น!!!
**********************************************
:: นอกรอบ (เดี่ยว) ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***

นอกรอบ (กลุ่ม)
2 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 1000 บาท/คน
3 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 700 บาท/คน
4 คนขึ้นไป คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 500 บาท/คน

--------------------------------------------------------------------

:: สิ่งที่จะได้รับ ::
• DVD พร้อมปก ออกแบบโดยเฉพาะ...แบบเดียวในโลก!!!
• รูปทั้งหมดที่ถ่ายภายในงาน + แก้ไข ปรับแต่งเบี้องต้นให้เกือบทั้งหมด
• รูปภาพ Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แสงสีธรรมชาติ ทั้งหมด 1 ชุด
• รูปที่คัด Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แบบพิเศษ ตาม mood/tone ของภาพ 1 ชุด
• พิมพ์รูปถ่ายขนาด 5x7 (ขนาด Postcard เท่ากล่อง DVD) จำนวน 20 - 30 ใบ)
• หากใช้บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปพิมพ์รูปถ่ายขนาด A3 (เคลีอบม้น) จำนวน 1-2 ใบ
ระยะเวลาในการรับรูปภาพ: 2 อาทิตย์ - 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของงานในช่วงระยะเวลานั้นๆ )

:: Optional :: สำหรับบัณฑิตที่ต้องการอัลบั๊มภาพแก๋ๆ ไว้กรี๊ดกร๊าดเมือครั้งยังวัยหนุ่มสาว เราจัดให้...
• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกแข็ง (ทับแมลงสาบตาย!!) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกอ่อน - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกแข็ง - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกอ่อน (+ กล่องอ่อน) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 5"x7" ปกอ่อน (ใส่กล่อง DVD ไ้ด้พอดี) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,000 บาท
- 80 หน้า (เยอะไปป่ะ?) ในราคา 1,300 บาท
- 10,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
:: วันซ้อมและวันรับจริง ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***
--------------------------------------------------------------------
**********************************************
หากบัณฑิตมีมากกว่า 1 คน คิดอัตราเพิ่มคนละ 1000-.
โดยบัณฑิตทั้งหมดจะต้องอยู่ด้วยกันตลอด

***หมายเหตุ***
- หากมีบัณฑิตตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป รับเฉพาะนอกรอบเท่านั้น!!!
**********************************************
:: นอกรอบ (เดี่ยว) ::
Package A
ครึ่งวันเช้า 4000
ครึ่งวันบ่าย 4500
เต็มวัน 5500
***พร้อมผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบช่วง แฟลช 2-3 ตัว พร้อมพร๊อพประกอบการถ่ายรูป***

Package B
ครึ่งวัน (เช้าและบ่าย) 3500
เต็มวัน 4500
***ไม่มีผู้ช่วย อุปกรณ์/เลนส์ครบบางส่วน แฟลช 1 ตัว***

นอกรอบ (กลุ่ม)
2 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 1000 บาท/คน
3 คน คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 700 บาท/คน
4 คนขึ้นไป คิดเพิ่มจากอัตรานอกรอบเดี่ยวช่วงละ 500 บาท/คน

--------------------------------------------------------------------

:: สิ่งที่จะได้รับ ::
• DVD พร้อมปก ออกแบบโดยเฉพาะ...แบบเดียวในโลก!!!
• รูปทั้งหมดที่ถ่ายภายในงาน + แก้ไข ปรับแต่งเบี้องต้นให้เกือบทั้งหมด
• รูปภาพ Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แสงสีธรรมชาติ ทั้งหมด 1 ชุด
• รูปที่คัด Jpeg ความละเอียดสูง ที่คัดและผ่านการ process แบบพิเศษ ตาม mood/tone ของภาพ 1 ชุด
• พิมพ์รูปถ่ายขนาด 5x7 (ขนาด Postcard เท่ากล่อง DVD) จำนวน 20 - 30 ใบ)
• หากใช้บริการตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปพิมพ์รูปถ่ายขนาด A3 (เคลีอบม้น) จำนวน 1-2 ใบ
ระยะเวลาในการรับรูปภาพ: 2 อาทิตย์ - 1 เดือน (ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของงานในช่วงระยะเวลานั้นๆ )

:: Optional :: สำหรับบัณฑิตที่ต้องการอัลบั๊มภาพแก๋ๆ ไว้กรี๊ดกร๊าดเมือครั้งยังวัยหนุ่มสาว เราจัดให้...
• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกแข็ง (ทับแมลงสาบตาย!!) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด A4 (แนวนอน) - ปกอ่อน - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกแข็ง - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,500 บาท
- 72 หน้า ในราคา 2,200 บาท

• Photobook ขนาด 20.5cm x20.5cm - ปกอ่อน (+ กล่องอ่อน) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,200 บาท
- 72 หน้า ในราคา 1,500 บาท

• Photobook ขนาด 5"x7" ปกอ่อน (ใส่กล่อง DVD ไ้ด้พอดี) - พร้อมออกแบบ Artwork
- 40 หน้า ในราคา 1,000 บาท
- 80 หน้า (เยอะไปป่ะ?) ในราคา 1,300 บาท
3,500 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
"Keeps your everlasting memory""

รับถ่ายงานรับปริญญา, Wedding, Pre-Wedding, Profile, Fashion, Ad, Pack-Shot, Fitting Event ฯลฯ
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ KASIPATPHOTOGRAPHY
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,221 ครั้ง
ipipe-e22wma
เบอร์โทรศัพท์ : 083-610-0041
ผู้ติดตาม 16 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง