shutterzfoto's profile

Shutter Z Foto

รับถ่ายภาพรับปริญญา

ติดต่อ : 094-795-5225

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 094-795-5225 -
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 094-795-5225 -
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 094-795-5225 -
- 9,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
อุปกรณ์ที่ใช้ Nikon D610
Tokina 11-16 f2.8
Sigma 50 f1.4
Nikon 85 f1.8
Tamron 70-200 f2.8
SB-910
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ SHUTTERZFOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 9,353 ครั้ง
Shutterzfoto
เบอร์โทรศัพท์ : 094-795-5225
กำลังติดตาม 35 คน   ผู้ติดตาม 205 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง