VERIFIED
jj.jenjang's profile

Jatujak Photographer

รับบริการเก็บภาพความประทับใจในทุกงานพิธี ทั่วราชอาณาจักร

ติดต่อ : 0902639822 0971408249

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ส่งงานเป็นแผ่น DVDบรรจุกล่อง Design artworkหน้าปกหน้า-หลังกล่องและสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
โดยภายในDVDประกอบไปด้วย
- ไฟล์ Normal Color เป็นไฟล์ปกติ เน้นแต่งภาพเป็นธรรมชาติ มีสีสัน สดใส สวยงาม (ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)
- ไฟล์ Special Color เป็นไฟล์ที่แต่งตามความ รูปที่โชว์ในเว็ปส่วนใหญ่จะเป็นสีประเภทนี้ ครับ (เลือกภาพมาแต่งตามความเหมาะสม)
2.ระยะเวลาในการส่งงาน ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ช่วงไหนถ้าจำนวนงาน ก่อน-หน้า มีปริมาณมาก ใช้เวลาอย่างช้าสุดไม่เกิน 4 สัปดาห์
3.วิธีส่งงานภาพถ่าย แล้วแต่ตกลงกันครับ ***อาจจะนัดเจอ หรือ ส่ง EMS ตามแต่ท่านสะดวก***
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ส่งงานเป็นแผ่น DVDบรรจุกล่อง Design artworkหน้าปกหน้า-หลังกล่องและสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
โดยภายในDVDประกอบไปด้วย
- ไฟล์ Normal Color เป็นไฟล์ปกติ เน้นแต่งภาพเป็นธรรมชาติ มีสีสัน สดใส สวยงาม (ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)
- ไฟล์ Special Color เป็นไฟล์ที่แต่งตามความ รูปที่โชว์ในเว็ปส่วนใหญ่จะเป็นสีประเภทนี้ ครับ (เลือกภาพมาแต่งตามความเหมาะสม)
2.ระยะเวลาในการส่งงาน ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ช่วงไหนถ้าจำนวนงาน ก่อน-หน้า มีปริมาณมาก ใช้เวลาอย่างช้าสุดไม่เกิน 4 สัปดาห์
3.วิธีส่งงานภาพถ่าย แล้วแต่ตกลงกันครับ ***อาจจะนัดเจอ หรือ ส่ง EMS ตามแต่ท่านสะดวก***
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ส่งงานเป็นแผ่น DVDบรรจุกล่อง Design artworkหน้าปกหน้า-หลังกล่องและสกรีนแผ่นอย่างสวยงาม
โดยภายในDVDประกอบไปด้วย
- ไฟล์ Normal Color เป็นไฟล์ปกติ เน้นแต่งภาพเป็นธรรมชาติ มีสีสัน สดใส สวยงาม (ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง)
- ไฟล์ Special Color เป็นไฟล์ที่แต่งตามความ รูปที่โชว์ในเว็ปส่วนใหญ่จะเป็นสีประเภทนี้ ครับ (เลือกภาพมาแต่งตามความเหมาะสม)
2.ระยะเวลาในการส่งงาน ใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ช่วงไหนถ้าจำนวนงาน ก่อน-หน้า มีปริมาณมาก ใช้เวลาอย่างช้าสุดไม่เกิน 4 สัปดาห์
3.วิธีส่งงานภาพถ่าย แล้วแต่ตกลงกันครับ ***อาจจะนัดเจอ หรือ ส่ง EMS ตามแต่ท่านสะดวก***(มีของแถมให้แล้วแต่ลูกค้าจะตกลงกัน)
- 9,000

ผลงานการถ่ายภาพ ของ JJ.JENJANG

เกี่ยวกับ JJ.JENJANG
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 13,154 ครั้ง
jenjanggg
เบอร์โทรศัพท์ : 0902639822 0971408249
ผู้ติดตาม 7 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง