mystaltainn's profile

MYSTELPHOTO

รับถ่ายภาพทั่วโลก!!!

ติดต่อ : 084-450-5373

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
(เต็ม วัน/ครึ่งวัน) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ เฉพาะครึ่งวัน , และ 4ภาพ เฉพาะเต็มวัน) , เต็มวัน 2วันราคา 6,000.- พร้อมด้วย - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12นิ้ว จำนวน 7 ภาพ หรือ 4x6 จำนวน 40 ภาพ
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
(เต็ม วัน/ครึ่งวัน) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ เฉพาะครึ่งวัน , และ 4ภาพ เฉพาะเต็มวัน) , เต็มวัน 2วันราคา 6,000.- พร้อมด้วย - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12นิ้ว จำนวน 7 ภาพ หรือ 4x6 จำนวน 40 ภาพ
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
(เต็ม วัน/ครึ่งวัน) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ เฉพาะครึ่งวัน , และ 4ภาพ เฉพาะเต็มวัน) , เต็มวัน 2วันราคา 6,000.- พร้อมด้วย - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12นิ้ว จำนวน 7 ภาพ หรือ 4x6 จำนวน 40 ภาพ
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
(นอกรอบ) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว คนละ 1 ภาพ
2,500 2,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
https://www.facebook.com/MYSTELPHOTO**ครึ่งวัน** 7.00 - 12.00 / 13.00 -18.00 หรือจนกว่าแสงจะหมด เรื่องเวลานัดเจอแล้วแต่ ทางลูกค้าจะนัดเวลาครับ อัตราค่าบริการ : 3,000 บาท**เต็มวัน** 7.00 - 18.00 (นับรวมเวลาเข้าหอประชุม) หรือจนกว่าแสงจะหมด เรื่องเวลานัดเจอแล้วแต่ ทางลูกค้าจะนัดเวลาครับ อัตราค่าบริการ : 3,500 บาท (ถ้าไกลมาก อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนานหน่อยนะครับ )

**ในกรณีที่มีเพื่อนบัณฑิต(ใส่ครุยรับปริญญา) มาถ่ายภาพด้วยกัน คิดค่าบริการอัตราเดียวกันกับนอกรอบ**เต็มวัน** 7.00-18.00 (ไม่เข้าหอประชุม) ***Photo Day*** อัตราค่าบริการ : 4,000 บาท**นอกรอบ** 2 คนแรก 2500.- คนต่อๆไป บวกเพิ่มอีกคนละ 500.-**สิ่งที่ท่านจะได้รับ** (เต็ม วัน/ครึ่งวัน) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว (จำนวน 2 ภาพ หรือ 4x6 36รูป เฉพาะครึ่งวัน , และ 3ภาพ หรือ 4x6 50รูป เฉพาะเต็มวัน) , เต็มวัน 2วันราคา 7,000.- พร้อมด้วย - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12นิ้ว จำนวน 5 ภาพ หรือ 4x6 จำนวน 100 ภาพ (นอกรอบ) - DVD รูปภาพ พร้อมปกสวยงาม - ภาพถ่าย 8x12 นิ้ว คนละ 1 ภาพ**หมายเหตุ** - ไม่รับจองคิวงานปากเปล่านะครับ จัดตารางคิวให้ก็ต่อเมื่อท่านโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ MYSTALTAINN
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 9,944 ครั้ง
mystel
เบอร์โทรศัพท์ : 084-450-5373
กำลังติดตาม 22 คน   ผู้ติดตาม 15 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง