ciiphotographer's profile

CII Photographer

ให้เราเก็บภาพความประทับใจให้คุณเถอะครับ ^^

ติดต่อ : 087-563-6647

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดในการให้บริการ
ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง
(ถ้าถ่ายใกลหรือต่างจังหวัด มีค่ารถและค่าที่พักเพิ่ม อันนี้แล้วแต่ตกลงกันครับ)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- DVD ภาพ พร้อมกล้องปกดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งสกรีนแผ่น DVD (หรือ แฟลชไดท์ แล้วแต่ตกลง)
- ภาพทั้งหมดที่ถ่าย เป็นไฟล์ JPEG (หรือไฟล์ RAW แล้วแต่ตกลง) ที่สามารถอัดภาพขนาดใหญ่ได้
- พร้อมส่งไปรษณีย์ถึงบ้านท่าน
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดในการให้บริการ
ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง
(ถ้าถ่ายใกลหรือต่างจังหวัด มีค่ารถและค่าที่พักเพิ่ม อันนี้แล้วแต่ตกลงกันครับ)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- DVD ภาพ พร้อมกล้องปกดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งสกรีนแผ่น DVD (หรือ แฟลชไดท์ แล้วแต่ตกลง)
- ภาพทั้งหมดที่ถ่าย เป็นไฟล์ JPEG (หรือไฟล์ RAW แล้วแต่ตกลง) ที่สามารถอัดภาพขนาดใหญ่ได้
- พร้อมส่งไปรษณีย์ถึงบ้านท่าน
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดในการให้บริการ
ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง
(ถ้าถ่ายใกลหรือต่างจังหวัด มีค่ารถและค่าที่พักเพิ่ม อันนี้แล้วแต่ตกลงกันครับ)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- DVD ภาพ พร้อมกล้องปกดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งสกรีนแผ่น DVD (หรือ แฟลชไดท์ แล้วแต่ตกลง)
- ภาพทั้งหมดที่ถ่าย เป็นไฟล์ JPEG (หรือไฟล์ RAW แล้วแต่ตกลง) ที่สามารถอัดภาพขนาดใหญ่ได้
- พร้อมส่งไปรษณีย์ถึงบ้านท่าน
- 9,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียดในการให้บริการ
ครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เต็มวัน 8 ชั่วโมง เกิน 8 ชั่วโมง
(ถ้าถ่ายใกลหรือต่างจังหวัด มีค่ารถและค่าที่พักเพิ่ม อันนี้แล้วแต่ตกลงกันครับ)

สิ่งที่ท่านจะได้รับ
- DVD ภาพ พร้อมกล้องปกดีไซน์สวยงาม พร้อมทั้งสกรีนแผ่น DVD (หรือ แฟลชไดท์ แล้วแต่ตกลง)
- ภาพทั้งหมดที่ถ่าย เป็นไฟล์ JPEG (หรือไฟล์ RAW แล้วแต่ตกลง) ที่สามารถอัดภาพขนาดใหญ่ได้
- พร้อมส่งไปรษณีย์ถึงบ้านท่าน
3,500 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
CII Photographer
Tel. 087-563-6647 (PICK) ครับ
http://www.pixnode.com/ciiphotographer
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/CII-Photographer/151891321674573?ref=hl
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ CIIPHOTOGRAPHER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,917 ครั้ง
cii-photographer
เบอร์โทรศัพท์ : 087-563-6647
ผู้ติดตาม 14 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง