biccafe's profile

biccafe

ติดต่อ : 086-561-9862

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
- ปรับสีสันสดใสเป็นธรรมชาติทุกใบ Process file
- ปรับโทนสีตามอารมณ์ภาพจำนวนนึง Retouch file
- ส่งงานด้วยแฟลชไดร์ฟพร้อมแพ็คเกจ เก๋ๆ ไม่เหมือนใคร
- ภาพถ่ายสไตล์โพลารอยด์ 20 ใบ
- สำรองข้อมูลตลอดอายุฮาร์ดไดรฟ์จร้าาา ^^
4,000 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
- ปรับสีสันสดใสเป็นธรรมชาติทุกใบ Process file
- ปรับโทนสีตามอารมณ์ภาพจำนวนนึง Retouch file
- ส่งงานด้วยแฟลชไดร์ฟพร้อมแพ็คเกจ เก๋ๆ ไม่เหมือนใคร
- ภาพถ่ายสไตล์โพลารอยด์ 20 ใบ
- สำรองข้อมูลตลอดอายุฮาร์ดไดรฟ์จร้าาา ^^
4,000 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
- ปรับสีสันสดใสเป็นธรรมชาติทุกใบ Process file
- ปรับโทนสีตามอารมณ์ภาพจำนวนนึง Retouch file
- ส่งงานด้วยแฟลชไดร์ฟพร้อมแพ็คเกจ เก๋ๆ ไม่เหมือนใคร
- ภาพถ่ายสไตล์โพลารอยด์ 20 ใบ
- สำรองข้อมูลตลอดอายุฮาร์ดไดรฟ์จร้าาา ^^
- 9,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่ได้รับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ ไม่จำกัดเวลา
- ปรับสีสดใสแบบธรรมชาติทุกใบ Original
- ปรับสีอาร์ตจำนวนนึง Process
- ทั้งหมดไร้ใส่ดีวีดีสกรีนแผ่นบรรจุกล่องพร้อมออกแบบปก
- ส่งงานแบบEMSอย่างรวดเร็วทั่วประเทศคับ^^
4,000 5,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันรัชต์ภาคย์
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ BICCAFE
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 2 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,102 ครั้ง
biccafe
เบอร์โทรศัพท์ : 086-561-9862
กำลังติดตาม 105 คน   ผู้ติดตาม 15 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง