maxstockmoney's profile

ถ่ายภาพรับปริญญา,งานแต่ง,ถ่ายสินค้า,ถ่ายอาหาร

บริการถ่ายภาพงานแต่ง,พิธีงานหมั้น,Pre Wending ,รับปริญญา,วันซ้อม,วันรับจริง,ถ่ายนอกรอบ,ถ่ายงานสัมมนา, งานพิธี ต่างๆ

ติดต่อ : 094-812-3338

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคาถ่ายงานรับปริญญา

ครึ่งวัน 3000, เต็มวัน 4000
ราคาถ่ายครึ่งวัน 3000.-
บัญฑิตสามารถเลือกได้ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย

ราคาถ่ายเต็มวัน 07:00 น.-18:00น. 4000.-
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

ราคาถ่ายนอกรอบ 5000.- ต่อ 1 ท่าน
ถ่ายหมู่ +เพิ่มหัวละ 500.-
(สถานที่ถ่ายบ้างที่ อาจมีค่าเช่าสถานที่ถ่ายบัญฑิตต้องเป็นคนจ่ายเอง)

สิ่งที่จะได้รับ
-รูปถ่ายไม่จำกัดจำนวน ( ทำภาพถ่าย ทุกรูป เพื่อความสวยงาม)
-แพกแกจ กล่อง DVD 1 ชุด
-ไฟล์ ลง Facebook
-ไฟล์ขนาดตามจริง -แบบปกติ DVD สวยๆ
-พิมพ์ photobook ให้ 30 ภาพ
#บริการถ่ายภาพงานแต่ง พิธีงาน เช้า-เย็น
#บริการถ่ายภาพ Pre wending
#บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา เต็มวัน- ครึ่งวัน
#บริการถ่ายงานภาพ งานสื่อโฆษณา เป็นต้น

.Mobile:094-812-3338
Line: maxdrum49
Album Demo : https://www.flickr.com/photos/128529637@N06/albums
FB:https://www.facebook.com/MaxStockmoney
Fanpang : https://www.facebook.com/pages/Max-Photography/708856119126215?ref=hl
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคาถ่ายงานรับปริญญา

ครึ่งวัน 3000, เต็มวัน 4000
ราคาถ่ายครึ่งวัน 3000.-
บัญฑิตสามารถเลือกได้ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย

ราคาถ่ายเต็มวัน 07:00 น.-18:00น. 4000.-
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

ราคาถ่ายนอกรอบ 5000.- ต่อ 1 ท่าน
ถ่ายหมู่ +เพิ่มหัวละ 500.-
(สถานที่ถ่ายบ้างที่ อาจมีค่าเช่าสถานที่ถ่ายบัญฑิตต้องเป็นคนจ่ายเอง)

สิ่งที่จะได้รับ
-รูปถ่ายไม่จำกัดจำนวน ( ทำภาพถ่าย ทุกรูป เพื่อความสวยงาม)
-แพกแกจ กล่อง DVD 1 ชุด
-ไฟล์ ลง Facebook
-ไฟล์ขนาดตามจริง -แบบปกติ DVD สวยๆ
-พิมพ์ photobook ให้ 30 ภาพ
#บริการถ่ายภาพงานแต่ง พิธีงาน เช้า-เย็น
#บริการถ่ายภาพ Pre wending
#บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา เต็มวัน- ครึ่งวัน
#บริการถ่ายงานภาพ งานสื่อโฆษณา เป็นต้น

.Mobile:094-812-3338
Line: maxdrum49
Album Demo : https://www.flickr.com/photos/128529637@N06/albums
FB:https://www.facebook.com/MaxStockmoney
Fanpang : https://www.facebook.com/pages/Max-Photography/708856119126215?ref=hl
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคาถ่ายงานรับปริญญา

ครึ่งวัน 3000, เต็มวัน 4000
ราคาถ่ายครึ่งวัน 3000.-
บัญฑิตสามารถเลือกได้ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย

ราคาถ่ายเต็มวัน 07:00 น.-18:00น. 4000.-
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

ราคาถ่ายนอกรอบ 5000.- ต่อ 1 ท่าน
ถ่ายหมู่ +เพิ่มหัวละ 500.-
(สถานที่ถ่ายบ้างที่ อาจมีค่าเช่าสถานที่ถ่ายบัญฑิตต้องเป็นคนจ่ายเอง)

สิ่งที่จะได้รับ
-รูปถ่ายไม่จำกัดจำนวน ( ทำภาพถ่าย ทุกรูป เพื่อความสวยงาม)
-แพกแกจ กล่อง DVD 1 ชุด
-ไฟล์ ลง Facebook
-ไฟล์ขนาดตามจริง -แบบปกติ DVD สวยๆ
-พิมพ์ photobook ให้ 30 ภาพ
#บริการถ่ายภาพงานแต่ง พิธีงาน เช้า-เย็น
#บริการถ่ายภาพ Pre wending
#บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา เต็มวัน- ครึ่งวัน
#บริการถ่ายงานภาพ งานสื่อโฆษณา เป็นต้น

.Mobile:094-812-3338
Line: maxdrum49
Album Demo : https://www.flickr.com/photos/128529637@N06/albums
FB:https://www.facebook.com/MaxStockmoney
Fanpang : https://www.facebook.com/pages/Max-Photography/708856119126215?ref=hl
- 5,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคาถ่ายงานรับปริญญา

ครึ่งวัน 3000, เต็มวัน 4000
ราคาถ่ายครึ่งวัน 3000.-
บัญฑิตสามารถเลือกได้ครึ่งวันเช้าหรือครึ่งวันบ่าย

ราคาถ่ายเต็มวัน 07:00 น.-18:00น. 4000.-
ราคานี้เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑล

ราคาถ่ายนอกรอบ 5000.- ต่อ 1 ท่าน
ถ่ายหมู่ +เพิ่มหัวละ 500.-
(สถานที่ถ่ายบ้างที่ อาจมีค่าเช่าสถานที่ถ่ายบัญฑิตต้องเป็นคนจ่ายเอง)

สิ่งที่จะได้รับ
-รูปถ่ายไม่จำกัดจำนวน ( ทำภาพถ่าย ทุกรูป เพื่อความสวยงาม)
-แพกแกจ กล่อง DVD 1 ชุด
-ไฟล์ ลง Facebook
-ไฟล์ขนาดตามจริง -แบบปกติ DVD สวยๆ
-พิมพ์ photobook ให้ 30 ภาพ
#บริการถ่ายภาพงานแต่ง พิธีงาน เช้า-เย็น
#บริการถ่ายภาพ Pre wending
#บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา เต็มวัน- ครึ่งวัน
#บริการถ่ายงานภาพ งานสื่อโฆษณา เป็นต้น

.Mobile:094-812-3338
Line: maxdrum49
Album Demo : https://www.flickr.com/photos/128529637@N06/albums
FB:https://www.facebook.com/MaxStockmoney
Fanpang : https://www.facebook.com/pages/Max-Photography/708856119126215?ref=hl
- 5,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
-รูปถ่ายไม่จำกัดจำนวน ( ทำภาพถ่าย ทุกรูป เพื่อความสวยงาม)
-แพกแกจ กล่อง DVD 1 ชุด
-ไฟล์ ลง Facebook
-ไฟล์ขนาดตามจริง -แบบปกติ DVD สวยๆ
-พิมพ์ photobook ให้ 30 ภาพ

#บริการถ่ายภาพงานแต่ง พิธีงาน เช้า-เย็น
#บริการถ่ายภาพ Pre wending
#บริการถ่ายภาพงานรับปริญญา เต็มวัน- ครึ่งวัน
#บริการถ่ายงานภาพ งานสื่อโฆษณา เป็นต้น

.Mobile:094-812-3338
Line: maxdrum49
Album Demo : https://www.flickr.com/photos/128529637@N06/albums
FB:https://www.facebook.com/MaxStockmoney
Fanpang : https://www.facebook.com/pages/Max-Photography/708856119126215?ref=hl
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ MAXSTOCKMONEY
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,526 ครั้ง
0948123338
เบอร์โทรศัพท์ : 094-812-3338
ผู้ติดตาม 10 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง