under2's profile

Under2 Photography

บริการภาพนิ่งและวีดีโอ https://www.facebook.com/under2.photography

ติดต่อ : 089-916-4388

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
พี่ถ่ายให้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดจำนวนภาพครับ
ปรับแสง,ปรับสี,ปรับสภาพผิว,และอื่นๆให้ตามความเหมาะสม
สีสรร
ระหว่างรอภาพจากพี่ ภาพบางส่วนที่ปรับแล้วพี่ส่งให้ก่อนใน line
ส่งงานเป็นแผ่นซีดีสกีลแผ่นให้ บรรจุในกรอบรูปขนาดตั้งโต๊ะ จัดส่ง EMS

สอบถามเพิ่มเติมแวะมาคุยกันนะครับ :)
0899164388 พี่เบนซ์ Line id : under2
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
พี่ถ่ายให้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดจำนวนภาพครับ
ปรับแสง,ปรับสี,ปรับสภาพผิว,และอื่นๆให้ตามความเหมาะสม
สีสรร
ระหว่างรอภาพจากพี่ ภาพบางส่วนที่ปรับแล้วพี่ส่งให้ก่อนใน line
ส่งงานเป็นแผ่นซีดีสกีลแผ่นให้ บรรจุในกรอบรูปขนาดตั้งโต๊ะ จัดส่ง EMS

สอบถามเพิ่มเติมแวะมาคุยกันนะครับ :)
0899164388 พี่เบนซ์ Line id : under2
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
พี่ถ่ายให้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดจำนวนภาพครับ
ปรับแสง,ปรับสี,ปรับสภาพผิว,และอื่นๆให้ตามความเหมาะสม
สีสรร
ระหว่างรอภาพจากพี่ ภาพบางส่วนที่ปรับแล้วพี่ส่งให้ก่อนใน line
ส่งงานเป็นแผ่นซีดีสกีลแผ่นให้ บรรจุในกรอบรูปขนาดตั้งโต๊ะ จัดส่ง EMS

สอบถามเพิ่มเติมแวะมาคุยกันนะครับ :)
0899164388 พี่เบนซ์ Line id : under2
- 8,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
พี่ถ่ายให้เรื่อยๆไม่ได้จำกัดจำนวนภาพครับ
ปรับแสง,ปรับสี,ปรับสภาพผิว,และอื่นๆให้ตามความเหมาะสม
สีสรร
ระหว่างรอภาพจากพี่ ภาพบางส่วนที่ปรับแล้วพี่ส่งให้ก่อนใน line
ส่งงานเป็นแผ่นซีดีสกีลแผ่นให้ บรรจุในกรอบรูปขนาดตั้งโต๊ะ จัดส่ง EMS

สอบถามเพิ่มเติมแวะมาคุยกันนะครับ :)
0899164388 พี่เบนซ์ Line id : under2
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานเพิ่มเติมที่ > https://www.facebook.com/under2.photography ติดต่อ :  089-916 4388 เบนซ์ , Line ID : under2
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ UNDER2
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,510 ครั้ง
under2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-916-4388
ผู้ติดตาม 21 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง