VERIFIED
nkpixar's profile

::: NKPiXARPhotoGrapher ::: ช่างภาพ ตากล้อง บริการรับถ่ายภาพทุกชนิด

ติดต่อ : 086-135-0265

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียด
สิ่งที่จะได้รับ
- ส่งงานในรูปแบบของ DVD ออกแบบปก พร้อมสกรีนแผ่น ให้สวยงามครับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ พร้อม process และปรับแสงสีให้ทุกภาพ
ภายในแผ่นงานที่สงให้จะประกอบไปด้วย
1. ภาพทั้งหมด ผ่านการ Process ปรับแต่งแสงสี ให้ทุกภาพ (
2. file Artwork ที่คัด process แบบพิเศษ
3. file ARTWORK ที่ Resize เหมาะสำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
4. file ภาพทั้งหมด ที่ Resize ไว้สำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
5. file ปก DVD
- ระยะเวลาในการส่งงานประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังถ่ายงานเสร็จ (การโปรเซสภาพ จะเป็นไปตามคิวที่ถ่ายครับ ^^)
3,500 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียด
สิ่งที่จะได้รับ
- ส่งงานในรูปแบบของ DVD ออกแบบปก พร้อมสกรีนแผ่น ให้สวยงามครับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ พร้อม process และปรับแสงสีให้ทุกภาพ + Artwork ให้ส่วนหนึ่งครับ
ภายในแผ่นงานที่สงให้จะประกอบไปด้วย
1. ภาพทั้งหมด ผ่านการ Process ปรับแต่งแสงสี ให้ทุกภาพ (
2. file Artwork ที่คัด process แบบพิเศษ
3. file ARTWORK ที่ Resize เหมาะสำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
4. file ภาพทั้งหมด ที่ Resize ไว้สำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
5. file ปก DVD
- ระยะเวลาในการส่งงานประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังถ่ายงานเสร็จ (การโปรเซสภาพ จะเป็นไปตามคิวที่ถ่ายครับ ^^)
3,500 5,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รายละเอียด
สิ่งที่จะได้รับ
- ส่งงานในรูปแบบของ DVD ออกแบบปก พร้อมสกรีนแผ่น ให้สวยงามครับ
- ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ พร้อม process และปรับแสงสีให้ทุกภาพ + Artwork ให้ส่วนหนึ่งครับ
ภายในแผ่นงานที่สงให้จะประกอบไปด้วย
1. ภาพทั้งหมด ผ่านการ Process ปรับแต่งแสงสี ให้ทุกภาพ (
2. file Artwork ที่คัด process แบบพิเศษ
3. file ARTWORK ที่ Resize เหมาะสำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
4. file ภาพทั้งหมด ที่ Resize ไว้สำหรับ upload ขึ้น Facebook โดยเฉพาะ รับรองความคมชัดและความสวยงาม
5. file ปก DVD
- ระยะเวลาในการส่งงานประมาณ 2-4 สัปดาห์ หลังถ่ายงานเสร็จ (การโปรเซสภาพ จะเป็นไปตามคิวที่ถ่ายครับ ^^)
3,500 5,000

ผลงานการถ่ายภาพ ของ NKPIXAR

เกี่ยวกับ NKPIXAR
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 9,324 ครั้ง
NKPIXAR
เบอร์โทรศัพท์ : 086-135-0265
ผู้ติดตาม 12 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง