VERIFIED
shinemafiaphoto's profile

SMP พี่ชาย ช่างภาพ

ติดต่อจองคิว 0852259725 Line. Shinemafiaphoto

ติดต่อ : 085-225-9725

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ได้รับ : 1. ไฟล์ภาพ ความละเอียดสูง Full HD ไม่จำกัดจำนวน ปรับแสงสีมาตรฐานทุกใบ 2 ขนาด ทั้ง Original Size และ Social Size บรรจุใน Flash Drive
2. อัพเดทรูปตัวอย่างบางส่วนทาง LINE ทันทีในวันงาน
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ได้รับ : 1. ไฟล์ภาพ ความละเอียดสูง Full HD ไม่จำกัดจำนวน ปรับแสงสีมาตรฐานทุกใบ 2 ขนาด ทั้ง Original Size และ Social Size บรรจุใน Flash Drive
2. อัพเดทรูปตัวอย่างบางส่วนทาง LINE ทันทีในวันงาน
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ได้รับ : 1. ไฟล์ภาพ ความละเอียดสูง Full HD ไม่จำกัดจำนวน ปรับแสงสีมาตรฐานทุกใบ 2 ขนาด ทั้ง Original Size และ Social Size บรรจุใน Flash Drive
2. อัพเดทรูปตัวอย่างบางส่วนทาง LINE ทันทีในวันงาน
- 8,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

SMP พี่ชาย ช่างภาพLine. Shinemafiaphoto0852259725พี่ ช า ย   รั บ ถ่ า ย ภ า พ รั บ ป ริ ญ ญ า  แ ล ะ ง า น พิ ธี ต่ า ง ๆหาช่างภาพ ใจดีๆ ไม่บ่น ไม่เหวี่ยง ทนร้อน ลุยทุกที่ ติดต่อหาพี่ชายได้เลยครับ ^^


ค รึ่ ง วั น  3 , 5 0 0 ฿

เ ต็ ม วั น  4 , 5 0 0 ฿

! ! !  พิ เ ศ ษ จ อ ง ส อ ง คิ ว ล ด จ า ก ร า ค า ป ก ติ  5 0 0 ฿  ! ! !G e t  :  A l l   F u l l - H D   P h o t o   i n   F l a s h d r i v eชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/SMP859

https://smp859.wordpress.com/#ถ่ายภาพรับปริญญา

#shinemafiaphoto

ผลงานการถ่ายภาพ ของ SHINEMAFIAPHOTO

เกี่ยวกับ SHINEMAFIAPHOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 9 ชั่วโมง ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,232 ครั้ง
shinemafiaphoto
เบอร์โทรศัพท์ : 085-225-9725
ผู้ติดตาม 12 คน

© 2013 - 2019 GraduateTH | ศูนย์รวมงานวันรับปริญญา ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม และของขวัญวันรับปริญญา | Verified Member | ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ติดต่อเรา / ประกาศหาช่างภาพ ได้ที่ เพิ่มเพื่อน