VERIFIED
photofreestyle's profile

Photofreestyle รับถ่ายภาพ ราคาถูก เป็นกันเอง

ติดต่อ : 096-718-6665

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Set 1 ราคา 3000 ครึ่งวัน
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 20 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้ทั้งหมด (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด สกรีนปกเรียบร้อย
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)

Set 2 ราคา 4000 เต็มวัน (ตั้งแต่เช้า ถึง 19.00 น.)
- อัดกรอบให้ 1 กรอบ (เลือกภาพได้ครับ)
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้เต็มที่ (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เ ต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)

Photofreestyle รับบริการ ช่างภาพใจดีฝุดๆๆ เป็นกันเองครับ ตรงต่อเวลา ไม่เบี้ยวงาน
โทร 096-718-6665 LINE:watchtowatch
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Set 1 ราคา 3000 ครึ่งวัน
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 20 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้ทั้งหมด (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด สกรีนปกเรียบร้อย
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)

Set 2 ราคา 4000 เต็มวัน (ตั้งแต่เช้า ถึง 19.00 น.)
- อัดกรอบให้ 1 กรอบ (เลือกภาพได้ครับ)
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้เต็มที่ (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เ ต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)

Photofreestyle รับบริการ ช่างภาพใจดีฝุดๆๆ เป็นกันเองครับ ตรงต่อเวลา ไม่เบี้ยวงาน
โทร 096-718-6665 LINE:watchtowatch
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Set 1 ราคา 5500 ครึ่งวัน และ เต็มวัน ( 1 วันครึ่ง ซ้อม รับจริง )
- อัดกรอบให้ 1 ภาพใหญ่ (เลือกภาพได้ครับ) พร้อมกรอบน่ารัก สวยงาม
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้เต็มที่ (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เ ต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)
( ส่งงานไม่เกิน 15 วันครับ )


Set 2 ราคา 6500 เต็มวัน 2 วัน วันจริง วันซ้อม (ตั้งแต่เช้า ถึง 19.00 น.) เน้นครับ 2วันเต็ม
- อัดกรอบให้ 1 ภาพใหญ่ (เลือกภาพได้ครับ) พร้อมกรอบน่ารัก สวยงาม
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 50 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้ 100 ภาพ (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เ ต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)
( ส่งงานไม่เกิน 15 วันครับ )


Set 3 ราคา 4500 ครึ่งวัน 2 วัน ( ครึ่งวัน ซ้อม รับจริง 2วัน )
- อัดกรอบให้ 1 ภาพใหญ่ (เลือกภาพได้ครับ) พร้อมกรอบน่ารัก สวยงาม
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้เต็มที่ (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เ ต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)
( ส่งงานไม่เกิน 15 วันครับ )
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
096-718-6665 Line: watchtowatch บริการถ่ายนอกรอบ ราคาพิเศษ ถ่ายเต็มที่ เต็มวันครับ ถ่ายจนไม่มีแรง รับประกันคุณภาพ ไม่พอใจ ถ่ายฟรีอีกรอบครับ
- อัดกรอบให้ 1 กรอบ (เลือกภาพได้ครับ) พร้อมกรอบน่ารัก สวยงาม
- ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว จำนวน 30 ภาพ (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ)
- แต่งภาพให้ทั้งหมด (ตามความชอบของลูกค้า)
- สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง)
- สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่)
- ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ)
- DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด
- รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ)
( ส่งงานไม่เกิน 15 วันครับ )
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
Photofreestyle วาดภาพผ่านเลนส์ ขอเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆของคุณ พร้อมวาดภาพความทรงจำผ่านปลายเลนส์ ด้วยใจช่างภาพ รับบริการถ่ายภาพครับ เป็นกันเอง เน้นคุณภาพ ใจดี ทุ้มเททุกงานครับ เรื่องราคาต่อรองได้เสมอ ตรงต่อเวลา ไม่เบี้ยวงานครับ ส่งงานไม่เกิน 15 วันนะจร้า สิ่งที่ได้รับขั้นต่ำ - อัดกรอบให้ 1 ภาพใหญ่ พร้อมกรอบน่ารักๆๆ (เลือกภาพได้ครับ) ได้รับบาง Set เท่านั้น - ล้างภาพ 4 x 6 นิ้ว ตามจำนวน Set (แต่งภาพตามโทนที่ลูกค้าชอบ) - แต่งภาพให้เต็มที่ (ตามความชอบของลูกค้า) - สำหรับลง Facebook จำนวน 1 ชุด (ภาพแต่ง) - สำหรับล้าง 1 ชุด (ภาพแต่งไพล์ใหญ่) - ส่งภาพดิบทั้งหมด ไม่มีลบทิ้ง 1 ชุด (ถ่ายให้เต็มที่เท่าที่ถ่ายได้เลยครับ) - DVD พร้อมปกสวยงาม 1 ชุด สกรีนแผ่น - รับประกันไพล์ภาพทั้งหมด 1 ปี (หายขอใหม่ได้ ฟรีตลอด 1 ปีครับ) - MV ภาพนิ่ง หรือ MV ภาพเคลื่อนไหว 1 ชุดครับ พิเศษ (ร่วมยินดีกับบัณฑิต) ได้รับบางชุดเท่านั้น รับประกันงาน 1. ไพล์รูปหาย หรือแผ่นพัง ขอเพิ่มได้ฟรีไม่จำกัด ตลอด 1 ปี ครับ 2. ถ่ายนอกรอบในราคาพิเศษ < ราคาทั้งหมดนี้เฉพาะบริการในเขต กทม และ ปริมณฑล เท่านั้น> *****โทร 096-7186665 line: watchtowatch **** *****รับประกันความสวยหล่อ หน้าขาวใสชัวร์***** *****ถ่ายจนเดินไม่ไหวไปข้างหนึ่งเลยครับ***** https://www.facebook.com/PhoToFreeStyle

ผลงานการถ่ายภาพ ของ PHOTOFREESTYLE

เกี่ยวกับ PHOTOFREESTYLE
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 2 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 24,581 ครั้ง
watchtowatch
เบอร์โทรศัพท์ : 096-718-6665
กำลังติดตาม 108 คน   ผู้ติดตาม 17 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง