VERIFIED
zpul2e's profile

Taken By Pul2e's

บริการถ่ายภาพทุกชนิดทุกประเภท *(เก็บภาพความประทับใจร่วมกัน ในวันที่พิเศษของคุณ)

ติดต่อ : 090-252-9125

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
***สิ่งที่จะได้รับ***
1.ถ่ายไม่จำกัดจำนวน, ปรับแต่งสีลบริ้วรอยทุกรูป
2.ส่งในรูปแบบ Flash Drive ขนาด 8gb
3.ส่งงานภายใน 3-4 อาทิตย์ / EMS ทางไปรษณีย์
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
***สิ่งที่จะได้รับ***
1.ถ่ายไม่จำกัดจำนวน, ปรับแต่งสีลบริ้วรอยทุกรูป
2.ส่งในรูปแบบ Flash Drive ขนาด 8gb
3.ส่งงานภายใน 3-4 อาทิตย์ / EMS ทางไปรษณีย์
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
***สิ่งที่จะได้รับ***
1.ถ่ายไม่จำกัดจำนวน, ปรับแต่งสีลบริ้วรอยทุกรูป
2.ส่งในรูปแบบ Flash Drive ขนาด 8gb
3.ส่งงานภายใน 3-4 อาทิตย์ / EMS ทางไปรษณีย์
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
***สิ่งที่จะได้รับ***
1.ถ่ายไม่จำกัดจำนวน, ปรับแต่งสีลบริ้วรอยทุกรูป
2.ส่งในรูปแบบ Flash Drive ขนาด 8gb
3.ส่งงานภายใน 3-4 อาทิตย์ / EMS ทางไปรษณีย์
3,000 5,000
 www.facebook.com/TakenByPul2e
© Taken By Pul2e's

______________________________


Name : Pure Janepanus

Tel. 090 252 9125

Line ID : zpul2e ______________________________
***สิ่งที่จะได้รับ***
1.ถ่ายไม่จำกัดจำนวน, ปรับแต่งสีลบริ้วรอยทุกรูป
2.ส่งในรูปแบบ Flash Drive ขนาด 8gb
3.ส่งงานภายใน 3-4 อาทิตย์ / EMS ทางไปรษณีย์ผลงานการถ่ายภาพ ของ ZPUL2E

เกี่ยวกับ ZPUL2E
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 32,998 ครั้ง
zpul2e
เบอร์โทรศัพท์ : 090-252-9125
กำลังติดตาม 100 คน   ผู้ติดตาม 40 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง