nutanguaro's profile

Vanchaichana Foto

ติดต่อ : 082-348-6543

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- DVD พร้อมปกสวยงาม (รูปทั้งหมด 400-600 ภาพ ต่อวัน)
- ภาพ 8*12 จำนวน 8-10 ภาพ

2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- DVD พร้อมปกสวยงาม (รูปทั้งหมด 400-600 ภาพ ต่อวัน)
- ภาพ 8*12 จำนวน 8-10 ภาพ
2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- DVD พร้อมปกสวยงาม (รูปทั้งหมด 400-600 ภาพ ต่อวัน)
- ภาพ 8*12 จำนวน 8-10 ภาพ
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- DVD พร้อมปกสวยงาม (รูปทั้งหมด 400-600 ภาพ ต่อวัน)
- ภาพ 8*12 จำนวน 8-10 ภาพ
2,500 3,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ NUTANGUARO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,557 ครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-348-6543
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง