เข้าสู่ระบบ

กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2563


วันที่ กำหนดการรับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
วันจันทร์ ที่
11 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
วันอังคาร ที่
12 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5
วันพุธ ที่
13 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
วันพฤหัสบดี ที่
14 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
วันศุกร์ ที่
15 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
วันเสาร์ ที่
16 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันซ้อม)
ณ ห้อง Diamond Hall อาคาร A3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
4
วันพุธ ที่
20 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี
4
วันพฤหัสบดี ที่
21 พฤษภาคม 2563
กำหนดการ รับปริญญา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันรับจริง)
ณ Royal Jubilee Ballroom อิมแพ็ค เมืองทองธานี
4

หาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้าง