เข้าสู่ระบบ

กำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

ประจำปี 2564


  วันที่ กำหนดการรับปริญญา สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
  วันอาทิตย์ ที่
  12 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)
  ณ มศว ประสานมิตร/ องครักษ์
  13
  วันอาทิตย์ ที่
  12 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันรับจริง)
  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  8
  วันจันทร์ ที่
  13 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (วันรับจริง)
  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  9
  วันอังคาร ที่
  14 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมย่อย)
  ณ มสว องครักษ์
  13
  วันพุธ ที่
  15 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันซ้อมใหญ่)
  ณ มสว องครักษ์
  14
  วันศุกร์ ที่
  17 ธันวาคม 2564
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วันรับจริง)
  ณ มสว องครักษ์
  13

   หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง