เข้าสู่ระบบ

กำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

ประจำปี 2565


  วันที่ กำหนดการรับปริญญา สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
  วันศุกร์ ที่
  27 พฤษภาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  4
  วันเสาร์ ที่
  28 พฤษภาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  2
  วันอาทิตย์ ที่
  29 พฤษภาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  3
  วันจันทร์ ที่
  30 พฤษภาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
  6
  วันพฤหัสบดี ที่
  14 กรกฏาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (วันรับจริง)
  ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงคลา อ.เมือง จ.สงขลา
  3
  วันศุกร์ ที่
  15 กรกฏาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยทักษิณ (วันรับจริง)
  ณ หอเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงคลา อ.เมือง จ.สงขลา
  3
  วันศุกร์ ที่
  6 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันรับจริง)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
  4

   หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง