เข้าสู่ระบบ

กำหนดการวันรับปริญญาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ

ประจำปี 2565


  วันที่ กำหนดการรับปริญญา สมาชิกคิวว่าง ดูผลงาน
  วันศุกร์ ที่
  16 ธันวาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมย่อย)
  ณ มจธ. (บางมด) ปีการศึกษา 2563
  3
  วันเสาร์ ที่
  17 ธันวาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันถ่ายภาพหมู่)
  ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ปีการศึกษา 2564
  3
  วันอาทิตย์ ที่
  18 ธันวาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันถ่ายภาพหมู่)
  ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ปีการศึกษา 2564
  4
  วันจันทร์ ที่
  19 ธันวาคม 2565
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมย่อย)
  ณ มจธ. (บางมด) ปีการศึกษา 2564
  1
  วันพุธ ที่
  4 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ประจำปีการศึกษา 2563
  2
  วันพุธ ที่
  4 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมใหญ่)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ปีการศึกษา 2563
  3
  วันศุกร์ ที่
  6 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันรับจริง)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ปีการศึกษา 2563
  2
  วันจันทร์ ที่
  9 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วันรับจริง)
  ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ประจำปีการศึกษา 2564
  2
  วันจันทร์ ที่
  9 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันซ้อมใหญ่)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ปีการศึกษา 2564
  2
  วันพุธ ที่
  11 มกราคม 2566
  รวมช่างภาพ ตากล้อง รับปริญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วันรับจริง)
  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ปีการศึกษา 2564
  2

   หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง