wichaiphoto's profile

wichaiphoto

wichaiphoto : บริการรับถ่ายภาพ / งานรับปริญญา / งานแต่ง / งานอุปสมบท / งานพิธีต่างๆ

ติดต่อ : 090-747-5802

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพให้โดยไม่จำกัดจำนวน
- ส่งมอบไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
- ไฟล์ภาพพร้อมปรับแก้สีให้ถูกต้องสวยงามทุกใบ
- ไฟล์ภาพทำการย่อขนาดเล็ก สำหรับการโพสลงบน website
- ไฟล์ทั้งหมดจะใส่ Flash Drive 8 GB.
- อัดภาพที่คัดพิเศษ ขนาด 6x8 จำนวน 20 ใบ
- ขยายรูป 8x12 จำนวน 2 ใบ
-ระยะเวลาจัดส่งภาพให้ 1 - 3 สัปดาห์ แล้วแต่จำนวนภาพ
-จะเก็บภาพถ่ายนี้ไปอีก 1 ปี (ถ้าลูกค้าทำผลงานหายหรือต้องการไฟล์เพิ่ม)
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพให้โดยไม่จำกัดจำนวน
- ส่งมอบไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
- ไฟล์ภาพพร้อมปรับแก้สีให้ถูกต้องสวยงามทุกใบ
- ไฟล์ภาพทำการย่อขนาดเล็ก สำหรับการโพสลงบน website
- ไฟล์ทั้งหมดจะใส่ Flash Drive 8 GB.
- อัดภาพที่คัดพิเศษ ขนาด 6x8 จำนวน 20 ใบ
- ขยายรูป 8x12 จำนวน 2 ใบ
-ระยะเวลาจัดส่งภาพให้ 1 - 3 สัปดาห์ แล้วแต่จำนวนภาพ
-จะเก็บภาพถ่ายนี้ไปอีก 1 ปี (ถ้าลูกค้าทำผลงานหายหรือต้องการไฟล์เพิ่ม)
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพให้โดยไม่จำกัดจำนวน
- ส่งมอบไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
- ไฟล์ภาพพร้อมปรับแก้สีให้ถูกต้องสวยงามทุกใบ
- ไฟล์ภาพทำการย่อขนาดเล็ก สำหรับการโพสลงบน website
- ไฟล์ทั้งหมดจะใส่ Flash Drive 8 GB.
- อัดภาพที่คัดพิเศษ ขนาด 6x8 จำนวน 20 ใบ
- ขยายรูป 8x12 จำนวน 2 ใบ
-ระยะเวลาจัดส่งภาพให้ 1 - 3 สัปดาห์ แล้วแต่จำนวนภาพ
-จะเก็บภาพถ่ายนี้ไปอีก 1 ปี (ถ้าลูกค้าทำผลงานหายหรือต้องการไฟล์เพิ่ม)
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพให้โดยไม่จำกัดจำนวน
- ส่งมอบไฟล์ภาพทั้งหมด ไม่ต้องซื้อเพิ่ม
- ไฟล์ภาพพร้อมปรับแก้สีให้ถูกต้องสวยงามทุกใบ
- ไฟล์ภาพทำการย่อขนาดเล็ก สำหรับการโพสลงบน website
- ไฟล์ทั้งหมดจะใส่ Flash Drive 8 GB.
- อัดภาพที่คัดพิเศษ ขนาด 6x8 จำนวน 20 ใบ
- ขยายรูป 8x12 จำนวน 2 ใบ
-ระยะเวลาจัดส่งภาพให้ 1 - 3 สัปดาห์ แล้วแต่จำนวนภาพ
-จะเก็บภาพถ่ายนี้ไปอีก 1 ปี (ถ้าลูกค้าทำผลงานหายหรือต้องการไฟล์เพิ่ม)
3,500 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ WICHAIPHOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 เดือน ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 286 ครั้ง
mitchaiphoto
เบอร์โทรศัพท์ : 090-747-5802

หาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้าง