VERIFIED
tongsuke's profile

tongsuke photographer

รับบริการถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง นอกรอบ รับถ่ายภาพพรีเว็ดดิง ตากล้องใจดี ราคาถูก

ติดต่อ : 095-728-2868

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายภาพรับปริญญาวันจริง-วันซ้อม-นอกรอบ
ค่าบริการถ่ายภาพ (บัณฑิต 1 ท่าน**)
ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
**บัณฑิตมากกว่า 1 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ
-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่าย
-ปรับคุณภาพแสงและสีทุกภาพ
-แถมฟรีอัดภาพ 4x6 นิ้ว 30 ใบ
-ส่งงานเป็น DVD สกรีนพร้อมปกสวยงาม (สำรองภาพไว้ 1 ปี หายขอใหม่ได้ฟรี)
-รวมค่าส่งEMS
-จ่ายมัดจำ 500 บาท ที่เหลือจ่ายหลังถ่ายเสร็จ
-ให้ไฟล์สำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
-ให้ไฟล์ขนาดเหมาะสำหรับอัพโหลด Facebook
-สามารถชมภาพบางส่วนหลังวันที่ถ่าย 2-4 วัน
-ส่งงานภาพถ่ายทั้งหมดหลังถ่ายเสร็จ 1-2 สัปดาห์

ค่าบริการ ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
****ระยะเวลา****
เต็มวัน 3500บาท
สำหรับวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริง 7:00น.- รอจนบัณฑิตออกจากห้องประชุม

ครึ่งวัน 2500บาท 7:00น.-12:00น. หรือ 12:00-18:00น.
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายภาพรับปริญญาวันจริง-วันซ้อม-นอกรอบ
ค่าบริการถ่ายภาพ (บัณฑิต 1 ท่าน**)
ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
**บัณฑิตมากกว่า 1 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ
-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่าย
-ปรับคุณภาพแสงและสีทุกภาพ
-แถมฟรีอัดภาพ 4x6 นิ้ว 30 ใบ
-ส่งงานเป็น DVD สกรีนพร้อมปกสวยงาม (สำรองภาพไว้ 1 ปี หายขอใหม่ได้ฟรี)
-รวมค่าส่งEMS
-จ่ายมัดจำ 500 บาท ที่เหลือจ่ายหลังถ่ายเสร็จ
-ให้ไฟล์สำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
-ให้ไฟล์ขนาดเหมาะสำหรับอัพโหลด Facebook
-สามารถชมภาพบางส่วนหลังวันที่ถ่าย 2-4 วัน
-ส่งงานภาพถ่ายทั้งหมดหลังถ่ายเสร็จ 1-2 สัปดาห์

ค่าบริการ ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
****ระยะเวลา****
เต็มวัน 3500บาท
สำหรับวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริง 7:00น.- รอจนบัณฑิตออกจากห้องประชุม

ครึ่งวัน 2500บาท 7:00น.-12:00น. หรือ 12:00-18:00น.
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายภาพรับปริญญาวันจริง-วันซ้อม-นอกรอบ
ค่าบริการถ่ายภาพ (บัณฑิต 1 ท่าน**)
ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
**บัณฑิตมากกว่า 1 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ
-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่าย
-ปรับคุณภาพแสงและสีทุกภาพ
-แถมฟรีอัดภาพ 4x6 นิ้ว 30 ใบ
-ส่งงานเป็น DVD สกรีนพร้อมปกสวยงาม (สำรองภาพไว้ 1 ปี หายขอใหม่ได้ฟรี)
-รวมค่าส่งEMS
-จ่ายมัดจำ 500 บาท ที่เหลือจ่ายหลังถ่ายเสร็จ
-ให้ไฟล์สำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
-ให้ไฟล์ขนาดเหมาะสำหรับอัพโหลด Facebook
-สามารถชมภาพบางส่วนหลังวันที่ถ่าย 2-4 วัน
-ส่งงานภาพถ่ายทั้งหมดหลังถ่ายเสร็จ 1-2 สัปดาห์

ค่าบริการ ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
****ระยะเวลา****
เต็มวัน 3500บาท
สำหรับวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริง 7:00น.- รอจนบัณฑิตออกจากห้องประชุม

ครึ่งวัน 2500บาท 7:00น.-12:00น. หรือ 12:00-18:00น.
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายภาพรับปริญญาวันจริง-วันซ้อม-นอกรอบ
ค่าบริการถ่ายภาพ (บัณฑิต 1 ท่าน**)
ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
**บัณฑิตมากกว่า 1 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

สิ่งที่จะได้รับ
-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่าย
-ปรับคุณภาพแสงและสีทุกภาพ
-แถมฟรีอัดภาพ 4x6 นิ้ว 30 ใบ
-ส่งงานเป็น DVD สกรีนพร้อมปกสวยงาม (สำรองภาพไว้ 1 ปี หายขอใหม่ได้ฟรี)
-รวมค่าส่งEMS
-จ่ายมัดจำ 500 บาท ที่เหลือจ่ายหลังถ่ายเสร็จ
-ให้ไฟล์สำหรับอัดภาพขนาดใหญ่
-ให้ไฟล์ขนาดเหมาะสำหรับอัพโหลด Facebook
-สามารถชมภาพบางส่วนหลังวันที่ถ่าย 2-4 วัน
-ส่งงานภาพถ่ายทั้งหมดหลังถ่ายเสร็จ 1-2 สัปดาห์

ค่าบริการ ครึ่งวัน 2500 เต็มวัน 3500
****ระยะเวลา****
เต็มวัน 3500บาท
สำหรับวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริง 7:00น.- รอจนบัณฑิตออกจากห้องประชุม

ครึ่งวัน 2500บาท 7:00น.-12:00น. หรือ 12:00-18:00น.
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ถ่ายภาพรับปริญญาวันจริง-วันซ้อม-นอกรอบ

ค่าบริการถ่ายภาพ (บัณฑิต 1 ท่าน**)

ครึ่งวัน 3000 เต็มวัน 4000

**บัณฑิตมากกว่า 1 ท่าน คิดเพิ่ม ท่านละ 500 บาท

FB : https://www.facebook.com/tongsuke

FB Fanpage : https://www.facebook.com/tongsukephoto/

สิ่งที่จะได้รับ

-ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ถ่าย 

-ปรับคุณภาพแสงและสีทุกภาพ

-ปรับแต่งภาพพิเศษให้ 50 ภาพ

-แถมฟรีอัดภาพ 4x6 นิ้ว 40 ใบ

-ส่งงานเป็น DVD สกรีนพร้อมปกสวยงาม (สำรองภาพไว้ 1 ปี หายขอใหม่ได้ฟรี)

-รวมค่าส่งEMS

-จ่ายมัดจำ 500 บาท ที่เหลือจ่ายหลังถ่ายเสร็จ

-ให้ไฟล์สำหรับอัดภาพขนาดใหญ่

-ให้ไฟล์ขนาดเหมาะสำหรับอัพโหลด Facebook

-สามารถชมภาพบางส่วนหลังวันที่ถ่าย 2-4 วัน 

-ส่งงานภาพถ่ายทั้งหมดหลังถ่ายเสร็จ 1-2 สัปดาห์ค่าบริการ ครึ่งวัน 3000 เต็มวัน 4000

****ระยะเวลา****

เต็มวัน 4,000บาท

สำหรับวันซ้อมใหญ่หรือวันรับจริง 7:00น.- รอจนบัณฑิตออกจากห้องประชุมครึ่งวัน3,000บาท 7:00น.-12:00น. หรือ 12:00-18:00น.

ผลงานการถ่ายภาพ ของ TONGSUKE

เกี่ยวกับ TONGSUKE
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 7,159 ครั้ง
tongsuke
เบอร์โทรศัพท์ : 095-728-2868

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง