tongphoto's profile

tongphoto

ติดต่อ : 064-341-2806

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*ส่งงานผ่านเฟลชไดร์ 16-32 GB
*กรณีให้ล้างรูปให้ บริการล้างให้และพร้อมส่ง ทั้ง EMS และ ส่งเอกชน
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*ส่งงานผ่านเฟลชไดร์ 16-32 GB
*กรณีให้ล้างรูปให้ บริการล้างให้และพร้อมส่ง ทั้ง EMS และ ส่งเอกชน
*ล้างรูป +500
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*ส่งงานผ่านเฟลชไดร์ 16-32 GB
*เต็มวันล้างรูป 4x6" 100 ใบ
- 10,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
*ส่งงานผ่านเฟลชไดร์ 16-32 GB
*กรณีให้ล้างรูปให้ บริการล้างให้และพร้อมส่ง ทั้ง EMS และ ส่งเอกชน
*ล้างรูป +500
2,500 3,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ TONGPHOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,468 ครั้ง
0984361520
เบอร์โทรศัพท์ : 064-341-2806

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง