tlingphotographer's profile

tlingphotographer

ติดต่อ : 090-264-4454

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่จะได้รับ
-ถ่ายภาพไม่จำกัด
- แฟรตไดร์พร้อมกล่องบล๊อคเซ็ต
- ไฟล์แต่งภาพทีย่อนาดสำหรับโพสลงโซเชียล (ส่งภายใน 24 ชม)
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ สำหรับเต็มวัน
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 10 ใบ สำหรับครึ่งวัน
3,000 35,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่จะได้รับ
-ถ่ายภาพไม่จำกัด
- แฟรตไดร์พร้อมกล่องบล๊อคเซ็ต
- ไฟล์แต่งภาพทีย่อนาดสำหรับโพสลงโซเชียล (ส่งภายใน 24 ชม)
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ สำหรับเต็มวัน
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 10 ใบ สำหรับครึ่งวัน
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่จะได้รับ
-ถ่ายภาพไม่จำกัด
- แฟรตไดร์พร้อมกล่องบล๊อคเซ็ต
- ไฟล์แต่งภาพทีย่อนาดสำหรับโพสลงโซเชียล (ส่งภายใน 24 ชม)
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 100 ใบ สำหรับครึ่งวัน
- 6,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่จะได้รับ
-ถ่ายภาพไม่จำกัด
- แฟรตไดร์พร้อมกล่องบล๊อคเซ็ต
- ไฟล์แต่งภาพทีย่อนาดสำหรับโพสลงโซเชียล (ส่งภายใน 24 ชม)
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 20 ใบ สำหรับเต็มวัน
- อัดภาพขนาด 4x6 จำนวน 10 ใบ สำหรับครึ่งวัน
3,000 3,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ TLINGPHOTOGRAPHER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 564 ครั้ง
Tomtotomtom
เบอร์โทรศัพท์ : 090-264-4454

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง