tiffiizfoto's profile

TIFFIIZFOTO

รับถ่ายภาพงานรับปริญญา นอกรอบ วันซ้อม วันจริง ราคาเบาๆ ถ่ายเป็นกันเอง ^^ Line : tiffiizz

ติดต่อ : 089-614-8222

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-614-8222 -
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-614-8222 -
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-614-8222 -
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-614-8222 -
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 

รับถ่ายรูปรับปริญญา ถ่ายสนุก เฮฮา เป็นกันเองวันซ้อม l วันจริง l นอกรอบ เหมาหลายวัน  ราคายิ่งลด!!!!!

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ- รูปถ่ายไม่จำนวนจำกัด

- ไฟล์รูปผ่านการปรับแต่งสีเรียบร้อยแล้ว

- ได้ไฟล์ขนาดเต็ม

- อัดรูป 4x6  20 ใบ (ครึ่งวัน), 40 ใบ (เต็มวัน)

- ส่งงานเป็น DVD พร้อมการสกรีนแผ่นและปกส่งงานภายใน 1-2 สัปดาห์ นับถัดจากวันที่ถ่ายงาน หลังถ่ายงาน 1 วัน ส่งรูปให้อัพ 5-10 รูป  ส่งงานเป็น EMS ทางไปรษณีย์

 

อัตราค่าบริการ

ถ่ายรับปริญญา   ::  ครึ่งวัน   3,000  บาท

  & นอกรอบ           เต็มวัน  4,000  บาท  

        (เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท)เหมาวัน             ::  ครึ่งวัน+ครึ่งวัน   5,800 บาท  

                             ครึ่งวัน+เต็มวัน  6,500  บาท 

                             เต็มวัน+เต็มวัน  7,500  บาท

เงื่อนไขการจองจองคิวมัดจำ 500-1000 บาท**จองคิวเป็นผลเมื่อท่านโอนมัดจำแล้วเท่านั้น *ส่วนที่เหลือจากมัดจำ รับในวันถ่ายหลังเสร็จงาน


 

Contact MeTel  ::  089-6148222 (ณัฐ)Line  ::  tiffiizz


 
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ TIFFIIZFOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,584 ครั้ง
tiffiizz
เบอร์โทรศัพท์ : 089-614-8222

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง