thirdparty's profile

thirdparty

ติดต่อ : 081-913-9247

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ความเป็นกันเอง และ สนุกสนานตลอดการถ่ายภาพ
2. ช่วยครีเอทท่า หาโลดกชั่นสวยๆที่น่าประทับใจ
3. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งแสงและสีในเบื้องต้นลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ ลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้สวยงาม
5. อัดรูปลงกระดาษโฟโต้ขนาดใหญ่ 12" จำนวน 5 ภาพ
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ความเป็นกันเอง และ สนุกสนานตลอดการถ่ายภาพ
2. ช่วยครีเอทท่า หาโลดกชั่นสวยๆที่น่าประทับใจ
3. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งแสงและสีในเบื้องต้นลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ ลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้สวยงาม
5. อัดรูปลงกระดาษโฟโต้ขนาดใหญ่ 12" จำนวน 5 ภาพ
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ความเป็นกันเอง และ สนุกสนานตลอดการถ่ายภาพ
2. ช่วยครีเอทท่า หาโลดกชั่นสวยๆที่น่าประทับใจ
3. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งแสงและสีในเบื้องต้นลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ ลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้สวยงาม
5. อัดรูปลงกระดาษโฟโต้ขนาดใหญ่ 12" จำนวน 5 ภาพ
- 4,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ความเป็นกันเอง และ สนุกสนานตลอดการถ่ายภาพ
2. ช่วยครีเอทท่า หาโลดกชั่นสวยๆที่น่าประทับใจ
3. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งแสงและสีในเบื้องต้นลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้เรียบร้อย
4. ไฟล์ Jpg ที่ปรับแต่งในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการไม่ต่ำกว่า 50 ภาพ ลงแผ่น DVD พร้อมออกแบบและทำปกให้สวยงาม
5. อัดรูปลงกระดาษโฟโต้ขนาดใหญ่ 12" จำนวน 10 ภาพ
3,500 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ THIRDPARTY
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,427 ครั้ง
thirdpartyphotograpy
เบอร์โทรศัพท์ : 081-913-9247
ผู้ติดตาม 8 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง