VERIFIED
thebestphoto's profile

The Best Photo

รับถ่ายภาพรับปริญญา Protrait Profile ถึก ทน บ้าบอ เป็นกันเอง ไม่เหวี่ยงไม่วีน >.<

ติดต่อ : 085-985-6391

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ (เลือกได้ 2 ช่วงเวลา เช้า 07.00-12.00 และ บ่าย 13.00-18.00)
- ระยะเวลาถ่าย 4-5 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน)
- แต่งโทนสำหรับรูปภาพ Highlight ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้ พร้อม Retouch สิว
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
--------------------
เต็มวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ
- ระยะเวลาถ่าย 6-8 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ล้างภาพขนาด 4*6 ให้ 50 ใบ
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน
- Retouch+แต่งโทน ภาพ Highlight ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- มีคนช่วยถือของ 1 คน
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ (เลือกได้ 2 ช่วงเวลา เช้า 07.00-12.00 และ บ่าย 13.00-18.00)
- ระยะเวลาถ่าย 4-5 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน)
- แต่งโทนสำหรับรูปภาพ Highlight ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้ พร้อม Retouch สิว
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
--------------------
เต็มวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ
- ระยะเวลาถ่าย 6-8 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ล้างภาพขนาด 4*6 ให้ 50 ใบ
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน
- Retouch+แต่งโทน ภาพ Highlight ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- มีคนช่วยถือของ 1 คน
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ (เลือกได้ 2 ช่วงเวลา เช้า 07.00-12.00 และ บ่าย 13.00-18.00)
- ระยะเวลาถ่าย 4-5 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน)
- แต่งโทนสำหรับรูปภาพ Highlight ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้ พร้อม Retouch สิว
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
--------------------
เต็มวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ
- ระยะเวลาถ่าย 6-8 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ล้างภาพขนาด 4*6 ให้ 50 ใบ
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน
- Retouch+แต่งโทน ภาพ Highlight ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- มีคนช่วยถือของ 1 คน
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ครึ่งวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ (เลือกได้ 2 ช่วงเวลา เช้า 07.00-12.00 และ บ่าย 13.00-18.00)
- ระยะเวลาถ่าย 4-5 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน)
- แต่งโทนสำหรับรูปภาพ Highlight ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้ พร้อม Retouch สิว
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
--------------------
เต็มวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ
- ระยะเวลาถ่าย 6-8 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
- ล้างภาพขนาด 4*6 ให้ 50 ใบ
- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน
- Retouch+แต่งโทน ภาพ Highlight ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม
- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน
- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง
- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง
- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)
- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้
- มีคนช่วยถือของ 1 คน
- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ให้เราเก็บภาพประทับใจของคุณสิครับ ชอบสไตล์การถ่ายรูปแบบไหนขอแค่เพียงบอก เราจัดให้คุณได้ มหาลัยต่างๆ สอบถามได้ครับ The Best Photography ยินดีให้บริการครับ


ตากล้อง ถึก ทน บ้าบอ เป็นกันเอง ไม่เหวี่ยงไม่วีน >.< ถ่ายไม่อั้น ภาพไม่กั๊ก!!!

 
The Best Photography and Production  ยินดีบันทึกภาพในเหตุการณ์สำคัญของคุณ


รับถ่ายภาพรับปริญญานอกรอบ วันซ้อม วันจริง Portrait โปรไฟล์ หนังสือรุ่น ถ่ายภาพสินค้า ราคาถูก ส่งงานไว สนใจติดต่อสอบถามได้ครับ ยินดีให้บริการครับครึ่งวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ   (เลือกได้ 2 ช่วงเวลา เช้า 07.00-12.00 และ บ่าย 13.00-18.00)

- ระยะเวลาถ่าย 4-5 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน)

- แต่งโทนสำหรับรูปภาพ Highlight ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้ พร้อม Retouch สิว

- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม 

- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน

- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง

- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง

- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)

- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้

- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท

--------------------

เต็มวัน ถ่ายงานรับปริญญา, งานบวช งาน Event ต่างๆ 

- ระยะเวลาถ่าย 6-8 ชั่วโมงยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 

- ล้างภาพขนาด 4*6 ให้ 50 ใบ

- ไฟล์ปรับแสงสีให้ถูกต้องทุกรูป (ไม่เกี่ยวกับแต่งโทน

- Retouch+แต่งโทน ภาพ Highlight ให้บางส่วนขึ้นอยู่กับจำนวนที่ถ่ายได้

- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน ให้ไฟล์ทั้งหมดไม่มีซื้อเพิ่ม 

- ส่งงานผ่าน Flash Drive/DVD/Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมสำรองไฟล์บน Google Drive ให้ 1 เดือน

- ตากล้อง 1 คนเลนส์ครบช่วง

- ในกทม ฝั่งธนฯ ไม่คิดค่าเดินทาง หากต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางตามจริง

- ส่งงานภายใน 14 วัน (ไม่เกินนี้)

- ยินดีแนะนำท่าแอ็คให้

- มีคนช่วยถือของ 1 คน

- เพิ่มบัณฑิตท่านละ 500 บาท085-9856391 (เบสท์)

กด Like Page ติดตามความเคลื่อนไหวของเราที่ https://www.facebook.com/TheBestPhotoAndProduction

Line: bestit-tru


ผลงานการถ่ายภาพ ของ THEBESTPHOTO

เกี่ยวกับ THEBESTPHOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 12,850 ครั้ง
bestit-tru
เบอร์โทรศัพท์ : 085-985-6391
กำลังติดตาม 2 คน   ผู้ติดตาม 7 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง