thankphoto's profile

thankphoto

ติดต่อ : 092-523-1769

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพไม่จำกัดจำนวน
ส่งงานด้วย DVD พร้อมแพ็คเกจจิ้งสวยงาม
สำรองไฟล์ผ่าน Drive ต่างๆ
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพไม่จำกัดจำนวน
ส่งงานด้วย DVD พร้อมแพ็คเกจจิ้งสวยงาม
สำรองไฟล์ผ่าน Drive ต่างๆ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพไม่จำกัดจำนวน
อัดขยายภาพพร้อมกรอปหลุยส์
USB Drive พร้อมแพ็คเกจจิ้งสวยงาม
สำรองไฟล์งานผ่าน Drive ต่างๆ

- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพไม่จำกัดจำนวน
ส่งงานด้วย DVD พร้อมแพ็คเกจจิ้งสวยงาม
สำรองไฟล์ผ่าน Drive ต่างๆ
3,000 3,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ THANKPHOTO
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 470 ครั้ง
Thebellbc
เบอร์โทรศัพท์ : 092-523-1769

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง