VERIFIED
syncemaster753's profile

syncemaster753

ติดต่อ : 089-850-5518

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-850-5518 -
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-850-5518 -
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-850-5518 -
- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 089-850-5518 -
3,500 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
เกี่ยวกับ SYNCEMASTER753
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,512 ครั้ง
753studio
เบอร์โทรศัพท์ : 089-850-5518

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง