songk.kpp's profile

songk.kpp

ติดต่อ : 094-404-9997

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปทั้งหมดที่ผ่านการปรับแสงสีบันทึกลงในแผ่นดีวีดีพร้อมปกและส่งงานภายในสามสัปดาห์ (ไม่รวมค่าเดินทาง หากมี)
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปทั้งหมดที่ผ่านการปรับแสงสีบันทึกลงในแผ่นดีวีดีพร้อมปกและส่งงานภายในสามสัปดาห์ (ไม่รวมค่าเดินทาง หากมี)
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปทั้งหมดที่ผ่านการปรับแสงสีบันทึกลงในแผ่นดีวีดีพร้อมปกและส่งงานภายในสามสัปดาห์ (ไม่รวมค่าเดินทาง หากมี)
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปทั้งหมดที่ผ่านการปรับแสงสีบันทึกลงในแผ่นดีวีดีพร้อมปกและส่งงานภายในสามสัปดาห์ (ไม่รวมค่าเดินทาง หากมี)
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ SONGK.KPP
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 9 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,126 ครั้ง
photobyaoomboon
เบอร์โทรศัพท์ : 094-404-9997
ผู้ติดตาม 4 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง