VERIFIED
prathuang's profile

Prathuang

รับถ่ายภาพรับปริญญา งานแต่งงาน งานพิธีต่างๆ ** LINE ID :thuang33 โทร: 0865901066

ติดต่อ : 086-590-1066

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
1.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดทุกรูป (ถ่ายไม่จำกัดจำนวน)
2.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับอัพโหลดลง social network
3.ไฟล์รูปทั้งหมดจะถูกปรับแสง สี ให้เป็นธรรมชาติ หรือ ตามอารมณ์ของภาพนั้นๆ
4.ไฟล์รูปทั้งหมดจะไลท์ลงแผ่น DVD พร้อมสกรีนปกและแผ่นสวยงาม
5.ล้างภาพขนาด 4 × 6 ให้ฟรี จำนวน 40ใบ สำหรับเต็มวันเพิ่มรูปขนาด 8x12 จำนวน 2 รูป
(ส่งงานภายใน 15 วัน เพื่อความปราณีตในการตกแต่งภาพทุกภาพ)
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
1.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดทุกรูป (ถ่ายไม่จำกัดจำนวน)
2.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับอัพโหลดลง social network
3.ไฟล์รูปทั้งหมดจะถูกปรับแสง สี ให้เป็นธรรมชาติ หรือ ตามอารมณ์ของภาพนั้นๆ
4.ไฟล์รูปทั้งหมดจะไลท์ลงแผ่น DVD พร้อมสกรีนปกและแผ่นสวยงาม
5.ล้างภาพขนาด 4 × 6 ให้ฟรี จำนวน 40ใบ สำหรับเต็มวันเพิ่มรูปขนาด 8x12 จำนวน 2 รูป
(ส่งงานภายใน 15 วัน เพื่อความปราณีตในการตกแต่งภาพทุกภาพ)
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
1.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดทุกรูป (ถ่ายไม่จำกัดจำนวน)
2.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับอัพโหลดลง social network
3.ไฟล์รูปทั้งหมดจะถูกปรับแสง สี ให้เป็นธรรมชาติ หรือ ตามอารมณ์ของภาพนั้นๆ
4.ไฟล์รูปทั้งหมดจะไลท์ลงแผ่น DVD พร้อมสกรีนปกและแผ่นสวยงาม
5.ล้างภาพขนาด 4 × 6 ให้ฟรี จำนวน 40ใบ สำหรับเต็มวันเพิ่มรูปขนาด 8x12 จำนวน 2 รูป
(ส่งงานภายใน 15 วัน เพื่อความปราณีตในการตกแต่งภาพทุกภาพ)
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
1.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดทุกรูป (ถ่ายไม่จำกัดจำนวน)
2.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับอัพโหลดลง social network
3.ไฟล์รูปทั้งหมดจะถูกปรับแสง สี ให้เป็นธรรมชาติ หรือ ตามอารมณ์ของภาพนั้นๆ
4.ไฟล์รูปทั้งหมดจะไลท์ลงแผ่น DVD พร้อมสกรีนปกและแผ่นสวยงาม
5.ล้างภาพขนาด 4 × 6 ให้ฟรี จำนวน 40ใบ สำหรับเต็มวันเพิ่มรูปขนาด 8x12 จำนวน 2 รูป
(ส่งงานภายใน 15 วัน เพื่อความปราณีตในการตกแต่งภาพทุกภาพ)
3,000 3,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ชื่อ :ประเทือง ครับ
เป็นกันเอง เต็มที่กับการทำงาน จัดได้ตามใจคุณลูกค้า
Fanpage : https://www.facebook.com/Prathuang.Photographer
ID: thuang33
โทร: 0865901066 (ประเทือง)

สิ่งที่คุณจะได้รับจากเรา
1.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดทุกรูป (ถ่ายไม่จำกัดจำนวน)
2.ไฟล์รูปถ่ายทั้งหมดสำหรับอัพโหลดลง social network
3.ไฟล์รูปทั้งหมดจะถูกปรับแสง สี ให้เป็นธรรมชาติ หรือ ตามอารมณ์ของภาพนั้นๆ
4.ไฟล์รูปทั้งหมดจะไลท์ลงแผ่น DVD พร้อมสกรีนปกและแผ่นสวยงาม
5.ล้างภาพขนาด 4 × 6 ให้ฟรี จำนวน 50ใบ สำหรับเต็มวันเพิ่มรูปขนาด 8x12 จำนวน 2 รูป
(ส่งงานภายใน 15 วัน เพื่อความปราณีตในการตกแต่งภาพทุกภาพ)

ผลงานการถ่ายภาพ ของ PRATHUANG

เกี่ยวกับ PRATHUANG
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 2 มกราคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 8 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 17,179 ครั้ง
thuang33
เบอร์โทรศัพท์ : 086-590-1066

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง