pphouse's profile

pphouse

ติดต่อ : 080-077-7206

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพที่ปรับสีแล้วไม่จำกัดจำนวน
อัดภาพ จัมโบ้ 50 ภาพ, ขนาด 8*12 จำนวน 2 ภาพ
ออกแบบ CD พร้อมปก
3,000 3,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพที่ปรับสีแล้วไม่จำกัดจำนวน
อัดภาพ จัมโบ้ 50 ภาพ, ขนาด 8*12 จำนวน 2 ภาพ
ออกแบบ CD พร้อมปก
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพที่ปรับสีแล้วไม่จำกัดจำนวน
อัดภาพ จัมโบ้ 100 ภาพ, ขนาด 8*12 จำนวน 4 ภาพ
ออกแบบ CD พร้อมปก
- 6,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ภาพที่ปรับสีแล้วไม่จำกัดจำนวน
อัดภาพ จัมโบ้ 50 ภาพ, ขนาด 8*12 จำนวน 2 ภาพ
ออกแบบ CD พร้อมปก
3,000 3,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธนบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ PPHOUSE
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 734 ครั้ง
popzshop
เบอร์โทรศัพท์ : 080-077-7206

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง