VERIFIED
popfoto's profile

popfoto

ติดต่อ : 099-391-1806

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 099-391-1806 -
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 099-391-1806 -
4,000 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 099-391-1806 -
- 9,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- กรุณาติดต่อ 099-391-1806 -
3,500 4,500

ผลงานการถ่ายภาพ ของ POPFOTO

เกี่ยวกับ POPFOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 5,226 ครั้ง
p.shutter
เบอร์โทรศัพท์ : 099-391-1806

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง