VERIFIED
pleasedshot's profile

pleasedshot

ติดต่อ : 084-995-4663

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนภาพตามระยะเวลาที่ตกลง
- ไฟล์ ภาพ ต้นฉบับและปรับสีบางส่วน จะส่งให้ทาง LINE หรือ Face book หลังจากวันถ่าย
- สำรองไฟล์งานไว้ให้ในระยะเวลา 1 ปี
-ไฟล์ภาพทั้งหมดจะส่งให้ ในรูปแบบ online drive
-ส่งงานภายใน30วันครับ
 
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนภาพตามระยะเวลาที่ตกลง
- ไฟล์ ภาพ ต้นฉบับและปรับสีบางส่วน จะส่งให้ทาง LINE หรือ Face book หลังจากวันถ่าย
- สำรองไฟล์งานไว้ให้ในระยะเวลา 1 ปี
-ไฟล์ภาพทั้งหมดจะส่งให้ ในรูปแบบ online drive
-ส่งงานภายใน30วันครับ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนภาพตามระยะเวลาที่ตกลง
- ไฟล์ ภาพ ต้นฉบับและปรับสีบางส่วน จะส่งให้ทาง LINE หรือ Face book หลังจากวันถ่าย
- สำรองไฟล์งานไว้ให้ในระยะเวลา 1 ปี
-ไฟล์ภาพทั้งหมดจะส่งให้ ในรูปแบบ online drive
-ส่งงานภายใน30วันครับ
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนภาพตามระยะเวลาที่ตกลง
- ไฟล์ ภาพ ต้นฉบับและปรับสีบางส่วน จะส่งให้ทาง LINE หรือ Face book หลังจากวันถ่าย
- สำรองไฟล์งานไว้ให้ในระยะเวลา 1 ปี
-ไฟล์ภาพทั้งหมดจะส่งให้ ในรูปแบบ online drive
-ส่งงานภายใน30วันครับ
3,000 4,000
 

- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนภาพตามระยะเวลาที่ตกลง

- ไฟล์ ภาพ ต้นฉบับและปรับสีบางส่วน จะส่งให้ทาง LINE หรือ Face book หลังจากวันถ่าย

- สำรองไฟล์งานไว้ให้ในระยะเวลา 1 ปี

-ส่งงานภายใน 30 วันครับ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ PLEASEDSHOT

เกี่ยวกับ PLEASEDSHOT
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันจันทร์ ที่ 10 กรกฏาคม 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 16,465 ครั้ง
pete.th
เบอร์โทรศัพท์ : 084-995-4663
กำลังติดตาม 6 คน   ผู้ติดตาม 1 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง