VERIFIED
oneshotphotographer's profile

One Shot Photographer

รับงานถ่ายภาพรับปริญญา วันจริง วันซ้อม นอกรอบ

ติดต่อ : 085-860-7828

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปถ่ายไฟล์ JPEG ปรับแก้แสงและสีเรียบร้อย
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปถ่ายไฟล์ JPEG ปรับแก้แสงและสีเรียบร้อย
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
รูปถ่ายไฟล์ JPEG ปรับแก้แสงและสีเรียบร้อย
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
" ม า ร่ ว ม เ ป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง    ใ น ก า ร บั น ทึ ก ค ว า ม ท ร ง จำ ดี ดี ไ ว้ กั บ เ ร า " 

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

Line : jamejz

Tel : 0858607828


 

ผลงานการถ่ายภาพ ของ ONESHOTPHOTOGRAPHER

เกี่ยวกับ ONESHOTPHOTOGRAPHER
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 9,899 ครั้ง
jamejz
เบอร์โทรศัพท์ : 085-860-7828
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง