noog727's profile

noog727

ติดต่อ : 093-507-8758

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
▶️ ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน
▶️ ถ่ายไม่จำกัดสถานที่
▶️ ปรับแต่งสีทุกภาพที่ถ่ายให้
▶️ ได้ทุกภาพที่ถ่ายโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม
▶️ ช่วยคิดท่าให้ตลอดการถ่าย
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
▶️ ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน
▶️ ถ่ายไม่จำกัดสถานที่
▶️ ปรับแต่งสีทุกภาพที่ถ่ายให้
▶️ ได้ทุกภาพที่ถ่ายโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม
▶️ ช่วยคิดท่าให้ตลอดการถ่าย
3,500 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
▶️ ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน
▶️ ถ่ายไม่จำกัดสถานที่
▶️ ปรับแต่งสีทุกภาพที่ถ่ายให้
▶️ ได้ทุกภาพที่ถ่ายโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม
▶️ ช่วยคิดท่าให้ตลอดการถ่าย
- 9,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
▶️ ถ่ายรูปไม่จำกัดจำนวน
▶️ ถ่ายไม่จำกัดสถานที่
▶️ ปรับแต่งสีทุกภาพที่ถ่ายให้
▶️ ได้ทุกภาพที่ถ่ายโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม
▶️ ช่วยคิดท่าให้ตลอดการถ่าย
3,500 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ NOOG727
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 367 ครั้ง
noog06727
เบอร์โทรศัพท์ : 093-507-8758

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง