mosalexander's profile

Mos Alexzander Foto

ติดต่อ : 094-276-2224

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ครึ่งวัน 4 ชม. เต็มวัน 8 ชม.
- ภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวน
- ปรับแสงสี
- ไฟล์ย่อสำหรับอินเตอร์เน็ต 1 ชุด (10-15 รูป)
- เต็มวันอัดภาพ4x6 1อัลบั้ม 40 ใบ
- DVD+กล่องแบบใส จะเปลี่ยนเป็น Usb Flash Drive
- หากต้องการเพิ่มจำนวนบัณฑิต เพิ่ม 500 บาท / ท่าน -
*** ยังไม่รวมค่าเดินทางครับ ****
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ครึ่งวัน 4 ชม. เต็มวัน 8 ชม.
- ภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวน
- ปรับแสงสี
- ไฟล์ย่อสำหรับอินเตอร์เน็ต 1 ชุด (10-15 รูป)
- เต็มวันอัดภาพ4x6 1อัลบั้ม 40 ใบ
- DVD+กล่องแบบใส จะเปลี่ยนเป็น Usb Flash Drive
- หากต้องการเพิ่มจำนวนบัณฑิต เพิ่ม 500 บาท / ท่าน -
*** ยังไม่รวมค่าเดินทางครับ ****
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ครึ่งวัน 4 ชม. เต็มวัน 8 ชม.
- ภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวน
- ปรับแสงสี
- ไฟล์ย่อสำหรับอินเตอร์เน็ต 2 ชุด (10-15 รูป)
- เต็มวันอัดภาพ4x6 1อัลบั้ม 40 ใบ
- DVD+กล่องแบบใส จะเปลี่ยนเป็น Usb Flash Drive
- หากต้องการเพิ่มจำนวนบัณฑิต เพิ่ม 500 บาท / ท่าน -
*** ยังไม่รวมค่าเดินทางครับ ****
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ครึ่งวัน 4 ชม. เต็มวัน 8 ชม.
- ภาพถ่ายไม่จำกัดจำนวน
- ปรับแสงสี
- ไฟล์ย่อสำหรับอินเตอร์เน็ต 1 ชุด (10-15 รูป)
- เต็มวันอัดภาพ4x6 1อัลบั้ม 40 ใบ
- DVD+กล่องแบบใส จะเปลี่ยนเป็น Usb Flash Drive
- หากต้องการเพิ่มจำนวนบัณฑิต เพิ่ม 500 บาท / ท่าน -
*** ยังไม่รวมค่าเดินทางครับ ****
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ MOSALEXANDER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 725 ครั้ง
mos1805
เบอร์โทรศัพท์ : 094-276-2224

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง