mantialartistxg's profile

mantialartistxg

ติดต่อ : 086-667-3765

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งของที่จะได้รับ
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
-ไฟล์รูปทั้งหมด ปรับแต่งแสงสีให้สวยงามถ่ายพร้อมแต่งพิเศษตามความเหมาะสม
-ไฟล์ทั้งหมด ไลท์ใส่แผ่น DVD ใส่กล่องและจัดทำปกและสกีนแผ่นให้สวยงาม
-ไฟล์ย่อสำหรับอัพโหลดลง Facebook และ Social อื่นๆ
25,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งของที่จะได้รับ
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
-ไฟล์รูปทั้งหมด ปรับแต่งแสงสีให้สวยงามถ่ายพร้อมแต่งพิเศษตามความเหมาะสม
-ไฟล์ทั้งหมด ไลท์ใส่แผ่น DVD ใส่กล่องและจัดทำปกและสกีนแผ่นให้สวยงาม
-ไฟล์ย่อสำหรับอัพโหลดลง Facebook และ Social อื่นๆ
2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งของที่จะได้รับ
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
-ไฟล์รูปทั้งหมด ปรับแต่งแสงสีให้สวยงามถ่ายพร้อมแต่งพิเศษตามความเหมาะสม
-ไฟล์ทั้งหมด ไลท์ใส่แผ่น DVD ใส่กล่องและจัดทำปกและสกีนแผ่นให้สวยงาม
-ไฟล์ย่อสำหรับอัพโหลดลง Facebook และ Social อื่นๆ
- 6,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งของที่จะได้รับ
-ถ่ายไม่จำกัดจำนวนภาพ
-ไฟล์รูปทั้งหมด ปรับแต่งแสงสีให้สวยงามถ่ายพร้อมแต่งพิเศษตามความเหมาะสม
-ไฟล์ทั้งหมด ไลท์ใส่แผ่น DVD ใส่กล่องและจัดทำปกและสกีนแผ่นให้สวยงาม
-ไฟล์ย่อสำหรับอัพโหลดลง Facebook และ Social อื่นๆ
2,000 3,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ MANTIALARTISTXG
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 804 ครั้ง
Paoguido
เบอร์โทรศัพท์ : 086-667-3765

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง