VERIFIED
kudophotography's profile

Kudophotography

- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ - ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน - ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ - ส่งงานผ่าน

ติดต่อ : 086-352-9254

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ
- ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน
- ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ
- ส่งงานผ่านGoogle Drive , USB flash drive (แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก)
- 1-2 อาทิตย์ส่งงานทั้งหมดทางไปรษณีย์
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ
- ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน
- ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ
- ส่งงานผ่านGoogle Drive , USB flash drive (แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก)
- 1-2 อาทิตย์ส่งงานทั้งหมดทางไปรษณีย์
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ
- ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน
- ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ
- ส่งงานผ่านGoogle Drive , USB flash drive (แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก)
- 1-2 อาทิตย์ส่งงานทั้งหมดทางไปรษณีย์
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ
- ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน
- ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ
- ส่งงานผ่านGoogle Drive , USB flash drive (แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก)
- 1-2 อาทิตย์ส่งงานทั้งหมดทางไปรษณีย์
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

KudophotographyKudophotography.portfoliobox.net

Facebook : https://www.facebook.com/kudophotographys

Line : Kudo4723

Tel : 086-3529254

....

ผลงาน

-     ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวนพร้อมแต่งสีภาพทุกภาพ

-     ส่งภาพ Demo ให้ก่อน 5-10 ภาพ หลังจากวันถ่ายจริง 1-2 วัน

-     ภาพอัดแล้วขนาด 4x6 นิ้ว : 30 ภาพ

-    ส่งงานผ่านGoogle Drive ,  USB flash drive (แล้วแต่ลูกค้าจะเลือก)

-    1-2 อาทิตย์ส่งงานทั้งหมดทางไปรษณีย์ผลงานการถ่ายภาพ ของ KUDOPHOTOGRAPHY

เกี่ยวกับ KUDOPHOTOGRAPHY
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 6,796 ครั้ง
kudo4723
เบอร์โทรศัพท์ : 086-352-9254
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง