kittipaphotographer's profile

Kittipa Photographer

รับถ่ายภาพนิ่งและวิดีโองานทุกประเภท

ติดต่อ : 084-435-8445

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ได้ DVD คนละ 1 ชุด (เป็นกล่อง+สกรีนแผ่น)
2. ภาพปรับสีแสงทุกใบ ได้ทุกรูป
ส่งงานทางไปรษณีแบบ EMS
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1. ได้ DVD คนละ 1 ชุด (เป็นกล่อง+สกรีนแผ่น)
2. ภาพปรับสีแสงทุกใบ ได้ทุกรูป
ส่งงานทางไปรษณีแบบ EMS
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่จะได้รับ
1. ได้ DVD คนละ 1 ชุด (เป็นกล่อง+สกรีนแผ่น)
2. ภาพปรับสีแสงทุกใบ ได้ทุกรูป
3. ภาพแต่งพิเศษ High retouch ตามผลงานในแฟนเพจ
- ครึ่งวัน นอกรอบแต่งภาพให้ 10 ภาพ
- เต็มวัน นอกรอบแต่งให้ 20 ภาพ
ส่งงานทางไปรษณีแบบ EMS
3,000 4,000
Kittipa Photographer
Tel&Line 084-435-8445 (การ์ตูน)
Fanpage : https://www.facebook.com/KittipaPhotographer
Facebook : http://www.facebook.com/kartoonkittipa
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผลงานการถ่ายภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการถ่ายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เกี่ยวกับ KITTIPAPHOTOGRAPHER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,338 ครั้ง
kittipakartoon
เบอร์โทรศัพท์ : 084-435-8445
ผู้ติดตาม 1 คน

© 2013 - 2019 GraduateTH | ศูนย์รวมงานวันรับปริญญา ช่างภาพ ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม และของขวัญวันรับปริญญา | Verified Member | ข้อกำหนดและเงื่อนไข
ติดต่อเรา / ประกาศหาช่างภาพ ได้ที่ เพิ่มเพื่อน