VERIFIED
kawinyo's profile

KAWINYO

รับถ่ายภาพรับปริญญา I วันจริง I วันซ้อม I นอกรอบ I ติดต่อได้คับผ้ม I TEL - 081-300-2116 [Win]

ติดต่อ : 081-300-2116

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
2.แพคเกจ DVD(สกรีนปกสวยงาม ไม่สกรีนแผ่นนะครับเนื่องจากเคยเกิดปัญหาภายหลังการสกรีน)
3.ภาพต้นฉบับ เเละ ภาพที่ทำการปรับแต่ง
4.อัดภาพ 8*12 นิ้วจำนวน 6 ใบ
5.บริการส่ง EMS หรือ นัดรับได้(เฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ ตามเเนวเส้นทางรถไฟฟ้าBTS รถไฟใต้ดินMRT รถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลลิ้งค์)
6.กรณีต้องเดินทางออกนอก กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเดินทางดังนี้
6.1จังหวัดปริมณฑลประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร คิดค่าเดินทางเพิ่ม 500 บ.
6.2 นอกเขตปริมณฑล คิดค่าเดินทางเพิ่ม ตามจริง .
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
2.แพคเกจ DVD(สกรีนปกสวยงาม ไม่สกรีนแผ่นนะครับเนื่องจากเคยเกิดปัญหาภายหลังการสกรีน)
3.ภาพต้นฉบับ เเละ ภาพที่ทำการปรับแต่ง
4.อัดภาพ 8*12 นิ้วจำนวน 6 ใบ
5.บริการส่ง EMS หรือ นัดรับได้(เฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ ตามเเนวเส้นทางรถไฟฟ้าBTS รถไฟใต้ดินMRT รถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลลิ้งค์)
6.กรณีต้องเดินทางออกนอก กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเดินทางดังนี้
6.1จังหวัดปริมณฑลประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร คิดค่าเดินทางเพิ่ม 500 บ.
6.2 นอกเขตปริมณฑล คิดค่าเดินทางเพิ่มตามจริง .
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
2.แพคเกจ DVD(สกรีนปกสวยงาม ไม่สกรีนแผ่นนะครับเนื่องจากเคยเกิดปัญหาภายหลังการสกรีน)
3.ภาพต้นฉบับ เเละ ภาพที่ทำการปรับแต่ง
4.อัดภาพ 8*12 นิ้วจำนวน 6 ใบ
5.บริการส่ง EMS หรือ นัดรับได้(เฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ ตามเเนวเส้นทางรถไฟฟ้าBTS รถไฟใต้ดินMRT รถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลลิ้งค์)
6.กรณีต้องเดินทางออกนอก กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเดินทางดังนี้
6.1จังหวัดปริมณฑลประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร คิดค่าเดินทางเพิ่ม 500 บ.
6.2 นอกเขตปริมณฑล คิดค่าเดินทางเพิ่มตามจริง
- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
-=ถ่ายภาพนอกรอบ=-
ราคาที่ระบุ
บัณฑิตคนต่อไป คิดเพิ่ม คนละ 500 บ.
1.ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
2.แพคเกจ DVD(สกรีนปกสวยงาม ไม่สกรีนแผ่นนะครับเนื่องจากเคยเกิดปัญหาภายหลังการสกรีน)
3.ภาพต้นฉบับ เเละ ภาพที่ทำการปรับแต่ง
4.อัดภาพ 8*12 นิ้วจำนวน 6 ใบ
5.บริการส่ง EMS หรือ นัดรับได้(เฉพาะกรุงเทพมหานคร หรือ ตามเเนวเส้นทางรถไฟฟ้าBTS รถไฟใต้ดินMRT รถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลลิ้งค์)
6.กรณีต้องเดินทางออกนอก กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเดินทางดังนี้
6.1จังหวัดปริมณฑลประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี และสมุทรสาคร คิดค่าเดินทางเพิ่ม 500 บ.
6.2 นอกเขตปริมณฑล คิดค่าเดินทางเพิ่มตามจริง
- 3,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
รับถ่ายภาพรับปริญญา I วันจริง I วันซ้อม I นอกรอบ I ติดต่อได้คับผ้ม I
TEL - 081-300-2116 [Win]
Facebook : www.facebook.com/kawinyo
Fanpage : www.facebook.com/winyofoto
**หมายเหตุ ราคานี้ เฉพาะ กรุงเทพมหานครเเละเขตปริมณฑลนะครับ จังหวัดอื่นๆคิดค่าเดินทางเพิ่มเติมคับผ้ม
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ผลงานการถ่ายภาพ ของ KAWINYO

เกี่ยวกับ KAWINYO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 4 เดือน ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 19,182 ครั้ง
kawinyo
เบอร์โทรศัพท์ : 081-300-2116
กำลังติดตาม 61 คน   ผู้ติดตาม 40 คน

หาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้าง