katimakeup2014's profile

katimakeup2014

ติดต่อ : 094-339-2444

ตารางค่าบริการ งานแต่งหน้าทำผมรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แต่งหน้ารับปริญญา/ออกงาน
แต่งหน้า+ทำผม 1-2 คน
คนละ 2,000 บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 3-4คน
คนละ 1,800บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 5 คนขึ้นไป
คนละ 1,500บาท/คน ค่ะ

บริการนอกสถานที่/บริการถึงที่พักค่ะ
1,500 2,000
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แต่งหน้ารับปริญญา/ออกงาน
แต่งหน้า+ทำผม 1-2 คน
คนละ 2,000 บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 3-4คน
คนละ 1,800บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 5 คนขึ้นไป
คนละ 1,500บาท/คน ค่ะ

บริการนอกสถานที่/บริการถึงที่พักค่ะ
1,500 2,000
 รับแต่งหน้าทำผมรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แต่งหน้ารับปริญญา/ออกงาน
แต่งหน้า+ทำผม 1-2 คน
คนละ 2,000 บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 3-4คน
คนละ 1,800บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 5 คนขึ้นไป
คนละ 1,500บาท/คน ค่ะ

บริการนอกสถานที่/บริการถึงที่พักค่ะ
- 3,800
 รับแต่งหน้าทำผม นอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แต่งหน้ารับปริญญา/ออกงาน
แต่งหน้า+ทำผม 1-2 คน
คนละ 2,000 บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 3-4คน
คนละ 1,800บาท/คน ค่ะ

แต่งหน้า+ทำผม 5 คนขึ้นไป
คนละ 1,500บาท/คน ค่ะ

บริการนอกสถานที่/บริการถึงที่พักค่ะ
1,500 2,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยราชธานี
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยรังสิต
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยชินวัตร
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผลงานการแต่งหน้า/ทำผม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ KATIMAKEUP2014
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,465 ครั้ง
kati1234567890
เบอร์โทรศัพท์ : 094-339-2444
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง