VERIFIED
jakkraphan.jannok's profile

Newnie ถ่ายภาพ

ความทรงจำในวันสำคัญของคุณให้เราช่วยบันทึกไว้นะครับ ติดต่อโทร 0805617895 นิว Line : jjcatcaught

ติดต่อ : 092-565-6240

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคารับปริญญา..
ในรอบปกติ วันซ้อม รับจริง
* อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับผม *

#ครึ่งวัน (ถ่ายได้ไม่เกิน 4 ชม.)
ราคา 3000 บาท

กรณีที่ถ่ายมากกว่า 4 ชม. (แต่ไม่เกิน 6)
ราคา 3500 บาท

#เต็มวัน (ตั้งเเต่ก่อนเข้าหอประชุม - ประมาณ 17.30 น.)
ราคา 4000 บาท

#PHOTODAY
คือวันที่ไม่มีการเข้าหอประชุมจะเป็นวันที่มีเฉพาะ
การถ่ายภาพหมู่เท่านั้นครับ ราคา 4500 บาท

เริ่มเช้าสุดได้ 6.30 น.
เลิกช้าสุดได้ไม่เกิน 17.30 น.

** ภาพทั้งหมดจะผ่านการปรับเเสงสี
ทำหน้าเนียนเท่านั้นครับ ไม่ได้มีการรีทัชให้นะครับ **

สิ่งที่จะได้รับ

- ไฟล์ภาพถ่ายไม่จำกัด
- ปรับเเต่งสีแสงให้ทุกภาพ
- ไฟล์ภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์ภาพขนาดย่อเพื่อลง Social
- ทำปกพร้อมสกรีนแผ่นให้ครับ
- ส่งงานภายใน 4-5 สัปดาห์ครับ
แต่หากช่วงนั้นงานน้อยก็อาจจะได้ไวหน่อยครับ
หากเสร็จก่อนส่งให้ก่อนครับทาง Drive หรือ Line Album
* งดทวงรูปก่อนกำหนดเน่อ *
* แต่หากจำเป็นต้องใช้ภาพไหนก่อนบอกได้ครับ *

ภาพตัวอย่างจะอัพโหลดให้ภายใน 1-3 วัน
หลังจากวันที่ถ่ายครับประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด

*แถมภาพขนาด 4x6 *
ครึ่งวัน 20 ใบ
เต็มวัน 40 ใบ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคารับปริญญา..
ในรอบปกติ วันซ้อม รับจริง
* อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับผม *

#ครึ่งวัน (ถ่ายได้ไม่เกิน 4 ชม.)
ราคา 3000 บาท

กรณีที่ถ่ายมากกว่า 4 ชม. (แต่ไม่เกิน 6)
ราคา 3500 บาท

#เต็มวัน (ตั้งเเต่ก่อนเข้าหอประชุม - ประมาณ 17.30 น.)
ราคา 4000 บาท

#PHOTODAY
คือวันที่ไม่มีการเข้าหอประชุมจะเป็นวันที่มีเฉพาะ
การถ่ายภาพหมู่เท่านั้นครับ ราคา 4500 บาท

เริ่มเช้าสุดได้ 6.30 น.
เลิกช้าสุดได้ไม่เกิน 17.30 น.

** ภาพทั้งหมดจะผ่านการปรับเเสงสี
ทำหน้าเนียนเท่านั้นครับ ไม่ได้มีการรีทัชให้นะครับ **

สิ่งที่จะได้รับ

- ไฟล์ภาพถ่ายไม่จำกัด
- ปรับเเต่งสีแสงให้ทุกภาพ
- ไฟล์ภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์ภาพขนาดย่อเพื่อลง Social
- ทำปกพร้อมสกรีนแผ่นให้ครับ
- ส่งงานภายใน 4-5 สัปดาห์ครับ
แต่หากช่วงนั้นงานน้อยก็อาจจะได้ไวหน่อยครับ
หากเสร็จก่อนส่งให้ก่อนครับทาง Drive หรือ Line Album
* งดทวงรูปก่อนกำหนดเน่อ *
* แต่หากจำเป็นต้องใช้ภาพไหนก่อนบอกได้ครับ *

ภาพตัวอย่างจะอัพโหลดให้ภายใน 1-3 วัน
หลังจากวันที่ถ่ายครับประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด

*แถมภาพขนาด 4x6 *
ครึ่งวัน 20 ใบ
เต็มวัน 40 ใบ
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ราคารับปริญญา..
ในรอบปกติ วันซ้อม รับจริง
* อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับผม *

#ครึ่งวัน (ถ่ายได้ไม่เกิน 4 ชม.)
ราคา 3000 บาท

กรณีที่ถ่ายมากกว่า 4 ชม. (แต่ไม่เกิน 6)
ราคา 3500 บาท

#เต็มวัน (ตั้งเเต่ก่อนเข้าหอประชุม - ประมาณ 17.30 น.)
ราคา 4000 บาท

#PHOTODAY
คือวันที่ไม่มีการเข้าหอประชุมจะเป็นวันที่มีเฉพาะ
การถ่ายภาพหมู่เท่านั้นครับ ราคา 4500 บาท

เริ่มเช้าสุดได้ 6.30 น.
เลิกช้าสุดได้ไม่เกิน 17.30 น.

** ภาพทั้งหมดจะผ่านการปรับเเสงสี
ทำหน้าเนียนเท่านั้นครับ ไม่ได้มีการรีทัชให้นะครับ **

สิ่งที่จะได้รับ

- ไฟล์ภาพถ่ายไม่จำกัด
- ปรับเเต่งสีแสงให้ทุกภาพ
- ไฟล์ภาพขนาดใหญ่
- ไฟล์ภาพขนาดย่อเพื่อลง Social
- ทำปกพร้อมสกรีนแผ่นให้ครับ
- ส่งงานภายใน 4-5 สัปดาห์ครับ
แต่หากช่วงนั้นงานน้อยก็อาจจะได้ไวหน่อยครับ
หากเสร็จก่อนส่งให้ก่อนครับทาง Drive หรือ Line Album
* งดทวงรูปก่อนกำหนดเน่อ *
* แต่หากจำเป็นต้องใช้ภาพไหนก่อนบอกได้ครับ *

ภาพตัวอย่างจะอัพโหลดให้ภายใน 1-3 วัน
หลังจากวันที่ถ่ายครับประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด

*แถมภาพขนาด 4x6 *
ครึ่งวัน 20 ใบ
เต็มวัน 40 ใบ
3,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
:: ราคารับปริญญา ::

ในรอบปกติ วันซ้อม รับจริง

* อ่านให้ละเอียดก่อนนะครับผม *

#ครึ่งวัน (ถ่ายได้ไม่เกิน 4 ชม.)

ราคา 3000 บาท

กรณีที่ถ่ายมากกว่า 4 ชม. (แต่ไม่เกิน 6)

ราคา 3500 บาท#เต็มวัน (ตั้งเเต่ก่อนเข้าหอประชุม - ประมาณ17.30 น.)

ราคา 4000 บาท

#PHOTODAY

คือวันที่ไม่มีการเข้าหอประชุมจะเป็นวันที่มีเฉพาะ

การถ่ายภาพหมู่เท่านั้นครับ ราคา 4500 บาทเริ่มเช้าสุดได้6.30น.

เลิกช้าสุดได้ไม่เกิน17.30น.** ภาพทั้งหมดจะผ่านการปรับเเสงสี

ทำหน้าเนียนเท่านั้นครับ ไม่ได้มีการรีทัชให้นะครับ **สิ่งที่จะได้รับ

- ไฟล์ภาพถ่ายไม่จำกัด

- ปรับเเต่งสีแสงให้ทุกภาพ

- ไฟล์ภาพขนาดใหญ่

- ไฟล์ภาพขนาดย่อเพื่อลง Social

- ทำปกพร้อมสกรีนแผ่นให้ครับ

- ส่งงานภายใน 4-5 สัปดาห์ครับ

แต่หากช่วงนั้นงานน้อยก็อาจจะได้ไวหน่อยครับ

หากเสร็จก่อนส่งให้ก่อนครับทาง Drive หรือ Line Album*งดทวงรูปก่อนกำหนดเน้อ*

**แต่หากจำเป็นต้องใช้ภาพไหนก็บอกก่อนได้จ้า**ภาพตัวอย่างจะอัพโหลดให้ภายใน 1-3 วัน

หลังจากวันที่ถ่ายครับประมาณ 10% ของภาพทั้งหมด*แถมภาพขนาด 4x6 *

ครึ่งวัน 20 ใบ

เต็มวัน 40 ใบ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ JAKKRAPHAN.JANNOK

เกี่ยวกับ JAKKRAPHAN.JANNOK
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันจันทร์ ที่ 13 สิงหาคม 2561)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 13,512 ครั้ง
jjcatcaught
เบอร์โทรศัพท์ : 092-565-6240
ผู้ติดตาม 1 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง