hobbitzaa's profile

hobbitzaa

ติดต่อ : 081-913-3773

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ภาพถ่ายทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน
2.ภาพถ่ายจากการปรับแต่งคุณภาพแสงและสี
3.ภาพถ่ายปรับขนาดที่เหมาะสมในการโพสลง Facebook
4.Package DVD Box พร้อม Cover สวยงาม
5.อัดภาพ 4x6 จำนวน 30 ภาพ
6.ระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมส่งงาน ภายใน 1 เดือน
3,000 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ภาพถ่ายทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน
2.ภาพถ่ายจากการปรับแต่งคุณภาพแสงและสี
3.ภาพถ่ายปรับขนาดที่เหมาะสมในการโพสลง Facebook
4.Package DVD Box พร้อม Cover สวยงาม
5.อัดภาพ 4x6 จำนวน 30 ภาพ
6.ระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมส่งงาน ภายใน 1 เดือน
3,000 4,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ภาพถ่ายทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน
2.ภาพถ่ายจากการปรับแต่งคุณภาพแสงและสี
3.ภาพถ่ายปรับขนาดที่เหมาะสมในการโพสลง Facebook
4.Package DVD Box พร้อม Cover สวยงาม
5.อัดภาพ 4x6 จำนวน 30 ภาพ
6.ระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมส่งงาน ภายใน 1 เดือน
- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.ภาพถ่ายทั้งหมด ไม่จำกัดจำนวน
2.ภาพถ่ายจากการปรับแต่งคุณภาพแสงและสี
3.ภาพถ่ายปรับขนาดที่เหมาะสมในการโพสลง Facebook
4.Package DVD Box พร้อม Cover สวยงาม
5.อัดภาพ 4x6 จำนวน 30 ภาพ
6.ระยะเวลาการดำเนินการ พร้อมส่งงาน ภายใน 1 เดือน
3,000 4,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ HOBBITZAA
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 5 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 381 ครั้ง
hobbitzaa
เบอร์โทรศัพท์ : 081-913-3773

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง