VERIFIED
gooddays's profile

ชื่อฮัจ โทรสอบถามสิครับเด็ดขาดดี โทรเลย 089-511-2000 ฮัจ ^_^ Line : huttsu

ติดต่อ : 089-511-2000

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แพคเกจถ่ายบัณฑิต
ถ่าย ครึ่งวัน 3500 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง

ถ่ายเต็มวัน 4000 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน
* ช่วงเช้า ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลาออกจากห้องประชุม ถ่ายจนได้ภาพเป็นที่พอใจของบัณฑิต
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง)

ถ่ายนอกรอบ 2500-5000บาท ครึ่งวันหรือวันยันค่ำ
ราคาตามความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและสถานที่

บริการ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัดขยายรูปแต่ไม่มีเวลา

พิเศษที่ 1 หากเพิ่มเงินเพียง 800 บาท
ลูกค้าจะได้รับบริการอัดภาพขนาด 4x6 จำนวน150 ภาพลังอัลบัม

พิเศษที่ 2 หรือเพิ่มเงินเพียง 1500 บาท
ลูกค้าจะได้รับ ภาพขยายขนาด 16 x 24 นิ้ว ใส่กรอบยกขอบสูง สวยงาม

พิเศษที่ 3 ส่วนลด 10 % หากลูกค้าเลือกรับทั้งหมด

ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า
โทรสอบถาม หรือLine : huttsu
https://www.facebook.com/GODStudio/
ไม่เรื่องมากครับพูดคุยได้
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แพคเกจถ่ายบัณฑิต
ถ่าย ครึ่งวัน 3500 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง

ถ่ายเต็มวัน 4000 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน
* ช่วงเช้า ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลาออกจากห้องประชุม ถ่ายจนได้ภาพเป็นที่พอใจของบัณฑิต
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง)

ถ่ายนอกรอบ 2500-5000บาท ครึ่งวันหรือวันยันค่ำ
ราคาตามความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและสถานที่

บริการ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัดขยายรูปแต่ไม่มีเวลา

พิเศษที่ 1 หากเพิ่มเงินเพียง 800 บาท
ลูกค้าจะได้รับบริการอัดภาพขนาด 4x6 จำนวน150 ภาพลังอัลบัม

พิเศษที่ 2 หรือเพิ่มเงินเพียง 1500 บาท
ลูกค้าจะได้รับ ภาพขยายขนาด 16 x 24 นิ้ว ใส่กรอบยกขอบสูง สวยงาม

พิเศษที่ 3 ส่วนลด 10 % หากลูกค้าเลือกรับทั้งหมด

ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า
โทรสอบถาม หรือLine : huttsu
https://www.facebook.com/GODStudio/
ไม่เรื่องมากครับพูดคุยได้
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แพคเกจถ่ายบัณฑิต
ถ่าย ครึ่งวัน 3500 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง

ถ่ายเต็มวัน 4000 (กรุงเทพและปริมณฑล)
* เวลาในการทำงาน
* ช่วงเช้า ตามนัดหมายถึงเข้าหอประชุม
* ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลาออกจากห้องประชุม ถ่ายจนได้ภาพเป็นที่พอใจของบัณฑิต
* ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
* ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
* ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
* ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
* ส่งภาพทางไปรษณีหรือจัดส่งเองถึงที่ (ตามความสะดวกในการจัดส่ง)

ถ่ายนอกรอบ 2500-5000บาท ครึ่งวันหรือวันยันค่ำ
ราคาตามความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและสถานที่

บริการ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัดขยายรูปแต่ไม่มีเวลา

พิเศษที่ 1 หากเพิ่มเงินเพียง 800 บาท
ลูกค้าจะได้รับบริการอัดภาพขนาด 4x6 จำนวน150 ภาพลังอัลบัม

พิเศษที่ 2 หรือเพิ่มเงินเพียง 1500 บาท
ลูกค้าจะได้รับ ภาพขยายขนาด 16 x 24 นิ้ว ใส่กรอบยกขอบสูง สวยงาม

พิเศษที่ 3 ส่วนลด 10 % หากลูกค้าเลือกรับทั้งหมด

ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า
โทรสอบถาม หรือLine : huttsu
https://www.facebook.com/GODStudio/
ไม่เรื่องมากครับพูดคุยได้
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ถ่ายนอกรอบ 3500-4000บาท ครึ่งวันหรือวันยันค่ำ
ราคาตามความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและสถานที่

บริการ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัดขยายรูปแต่ไม่มีเวลา

พิเศษที่ 1 หากเพิ่มเงินเพียง 800 บาท
ลูกค้าจะได้รับบริการอัดภาพขนาด 4x6 จำนวน150 ภาพลังอัลบัม

พิเศษที่ 2 หรือเพิ่มเงินเพียง 1500 บาท
ลูกค้าจะได้รับ ภาพขยายขนาด 16 x 24 นิ้ว ใส่กรอบยกขอบสูง สวยงาม

พิเศษที่ 3 ส่วนลด 10 % หากลูกค้าเลือกรับทั้งหมด

ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า
โทรสอบถาม หรือLine : huttsu
https://www.facebook.com/GODStudio/
ไม่เรื่องมากครับพูดคุยได้
2,500 5,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
สิ่งตอบแทน
เริ่มถ่ายตามนัดหมายถึงได้ภาพเป็นที่พอใจของบัณฑิต
ภาพไม่จำกัดจำนวนตามความสะดวกของบัณฑิต
ช่างภาพถ่ายตามใจบัณฑิต เพื่อนๆ ครอบครัว หรือถ่ายแฟชั่น
ระยะเวลาในการส่งงาน ดูแลความสวยงามของภาพก่อนจัดส่ง
1-2 สัปดาห์ ในระหว่างสัปดาห์จะ ส่งงานบางส่วนให้ได้ชม และ ได้แชร์
ภาพทั่งหมดที่ถูกคัตเลือกและดูแลความสวยงามแล้วบรรจุลง DVD
(ระยะเวลาส่งงาน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความสะดวกหรือเพื่อความสวยงามเพิ่มขึ้นหากต้องการตกแต่งภาพเพิ่มเติม)
ส่งภาพทางไปรษณี EMS หรือ จัดส่งเองถึงมือลูกค้า (ตามความสะดวกในการจัดส่ง)

พิเศษ ช่างภาพยินดีให้บัณฑิตสามารถร่วมแชร์(หาร)กับเพื่อนได้ 1 - 2 คน ในราคานี้ (สัดส่วนจำนวนภาพส่วนตัวต่อคนอาจน้อยลง)
หมายเหตุ หากกังวลเรืองการโพสท่าทางเพื่อการถ่ายภาพช่างภาพ มีVDOเพื่อ ให้ได้ฝึกฝนก่อนถ่ายจริงหรือพร้อมให้คำแนะนำ

บริการ พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ต้องการอัดขยายรูปแต่ไม่มีเวลา
พิเศษที่ 1 หากเพิ่มเงินเพียง 800 บาท
ลูกค้าจะได้รับบริการอัดภาพขนาด 4x6 จำนวน150 ภาพลังอัลบัม
พิเศษที่ 2 หรือเพิ่มเงินเพียง 1500 บาท
ลูกค้าจะได้รับ ภาพขยายขนาด 16 x 24 นิ้ว ใส่กรอบยกขอบสูง สวยงาม
พิเศษที่ 3 ส่วนลด 10 % หากลูกค้าเลือกรับทั้งหมด
ถ่ายนอกรอบ 2500-5000บาท ครึ่งวันหรือวันยันค่ำ
ราคาตามความเหมาะสม ในเรื่องเวลาและสถานที่
ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า


เงือนไขการจองคิวงาน
มัดจำ 50% จากราคางาน (เงินมัดจำคืนได้ในกรนีที่มีความจำเป็นจริงๆ 50% จากราคามัดจำ)
ราคานี้เป็นราคาที่ตั้งจัดตั้งขึ้น สามารถต่อรองได้ตามความพอใจของลูกค้า หรือตามความเหมาะสมของงาน
โทรสอบถาม หรือLine : huttsu
https://www.facebook.com/GODStudio/ แฟนเพจ ผลงานจากลูกค้า แฟชั่นน่ารักสวยงาม
https://www.facebook.com/Apichit.Gallery/ แฟนเพจ ผลงานถ่ายภาพอิสระตาใจตัว อาร์ตๆ
https://www.facebook.com/hutchji เพจส่วนตัวชีวิตประจำวัน
ไม่เรื่องมากครับพูดคุยได้


ผลงานการถ่ายภาพ ของ GOODDAYS

เกี่ยวกับ GOODDAYS
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม 2559)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 13,192 ครั้ง
huttsu
เบอร์โทรศัพท์ : 089-511-2000
กำลังติดตาม 9 คน   ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง