VERIFIED
gaphotograph's profile

Gaphotograph

รับถ่ายภาพทุกประเภท : ออกแบบท่าโพส มุมสูงโดรน วิว

ติดต่อ : 086-415-6304

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Contact me
Tel : 086-4156304 แก๊ป
Facebook : https://www.facebook.com/gap.portgasd.acee
ID Line eaversent001
IG : https://www.instagram.com/kunaparb/
สิ่งที่ได้รับ
1 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดปรกติ พร้อมตกแต่ง ปรับสี แสง ลบสิว
2 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดเล็ก เอาไปลงเฟส ลงเวปต่างๆ
3.ไฟล์ภาพทั้งหมดจะอัพสู่ Google Drive เต็มจำนวน
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Contact me
Tel : 086-4156304 แก๊ป
Facebook : https://www.facebook.com/gap.portgasd.acee
ID Line eaversent001
IG : https://www.instagram.com/kunaparb/
สิ่งที่ได้รับ
1 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดปรกติ พร้อมตกแต่ง ปรับสี แสง ลบสิว
2 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดเล็ก เอาไปลงเฟส ลงเวปต่างๆ
3.ไฟล์ภาพทั้งหมดจะอัพสู่ Google Drive เต็มจำนวน
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Contact me
Tel : 086-4156304 แก๊ป
Facebook : https://www.facebook.com/gap.portgasd.acee
ID Line eaversent001
IG : https://www.instagram.com/kunaparb/
สิ่งที่ได้รับ
1 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดปรกติ พร้อมตกแต่ง ปรับสี แสง ลบสิว
2 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดเล็ก เอาไปลงเฟส ลงเวปต่างๆ
3.ไฟล์ภาพทั้งหมดจะอัพสู่ Google Drive เต็มจำนวน
- 5,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
Contact me
Tel : 086-4156304 แก๊ป
Facebook : https://www.facebook.com/gap.portgasd.acee
ID Line eaversent001
IG : https://www.instagram.com/kunaparb/
สิ่งที่ได้รับ
1 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดปรกติ พร้อมตกแต่ง ปรับสี แสง ลบสิว
2 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดเล็ก เอาไปลงเฟส ลงเวปต่างๆ
3.ไฟล์ภาพทั้งหมดจะอัพสู่ Google Drive เต็มจำนวน
3,500 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
Contact me

Tel : 086-4156304 แก๊ป

Facebook : https://www.facebook.com/gap.portgasd.acee

ID Line eaversent001

IG : https://www.instagram.com/kunaparb/

สิ่งที่ได้รับ

1 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดปรกติ พร้อมตกแต่ง ปรับสี แสง ลบสิว

2 ไฟล์ภาพทั้งหมดขนาดเล็ก เอาไปลงเฟส ลงเวปต่างๆ

3.ไฟล์ภาพทั้งหมดจะอัพสู่ Google Drive เต็มจำนวน

ผลงานการถ่ายภาพ ของ GAPHOTOGRAPH

เกี่ยวกับ GAPHOTOGRAPH
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 3 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 4,458 ครั้ง
eaversent001
เบอร์โทรศัพท์ : 086-415-6304

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง