fufoograp's profile

fufoograp

ติดต่อ : 090-615-3246

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพเป็น raw file ส่งงานเป็น jpeg (ไม่จำกัดจำนวน)
- File ภาพทั้งหมดจะถูกบันทึกในแผ่น DVD + กล่องพร้อมหน้าปก
- ปรับแสง สี รูปทุกใบ และ รีทัดภาพตามความเหมาะสม
- ระยะเวลาส่งรูป ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หลังจากวันถ่าย
- ส่งงานเป็น EMS หรือนัดเจอตามแต่ตกลง
*กรณีการจองล่วงหน้าเราจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
2,800 3,300
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพเป็น raw file ส่งงานเป็น jpeg (ไม่จำกัดจำนวน)
- File ภาพทั้งหมดจะถูกบันทึกในแผ่น DVD + กล่องพร้อมหน้าปก
- ปรับแสง สี รูปทุกใบ และ รีทัดภาพตามความเหมาะสม
- ระยะเวลาส่งรูป ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หลังจากวันถ่าย
- ส่งงานเป็น EMS หรือนัดเจอตามแต่ตกลง
*กรณีการจองล่วงหน้าเราจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
2,800 3,300
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพเป็น raw file ส่งงานเป็น jpeg (ไม่จำกัดจำนวน)
- File ภาพทั้งหมดจะถูกบันทึกในแผ่น DVD + กล่องพร้อมหน้าปก
- ปรับแสง สี รูปทุกใบ และ รีทัดภาพตามความเหมาะสม
- ระยะเวลาส่งรูป ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หลังจากวันถ่าย
- ส่งงานเป็น EMS หรือนัดเจอตามแต่ตกลง
*กรณีการจองล่วงหน้าเราจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
- ถ่ายภาพเป็น raw file ส่งงานเป็น jpeg (ไม่จำกัดจำนวน)
- File ภาพทั้งหมดจะถูกบันทึกในแผ่น DVD + กล่องพร้อมหน้าปก
- ปรับแสง สี รูปทุกใบ และ รีทัดภาพตามความเหมาะสม
- ระยะเวลาส่งรูป ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์หลังจากวันถ่าย
- ส่งงานเป็น EMS หรือนัดเจอตามแต่ตกลง
*เฉพาะในจังหวัดและใกล้เคียง
*กรณีการจองล่วงหน้าเราจะขอเก็บค่ามัดจำเป็นจำนวนเงิน 500 บาท
2,500 3,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ FUFOOGRAP
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 1,025 ครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 090-615-3246

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง