VERIFIED
fotocandiny's profile

FotoCandiny

ถ่ายภาพปริญญา ครึ่งวัน 4,000บาท เต็มวัน 5,000บาท พร้อมผู้ช่วยมีชุดไฟครับ

ติดต่อ : 063-956-6949

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
นันท์ 0639566949
Facebook.com/fotocandiny
รับปริญญา
ครึ่งวัน4,000บาท, เต็มวัน5,000บาท ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
พร้อมปรับแสงสีให้ทุกภาพ
แต่งภาพแบบจัดเต็มให้อีก30ภาพ
ส่งงานใน DVD สกรีนปก
แถมอัดภาพ 6x4 40ภาพ, 12x8 2ภาพ
(เกิน4ชั่วโมงคิดเป็นเต็มวัน)
ส่งงานประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ
4,000 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
นันท์ 0639566949
Facebook.com/fotocandiny
รับปริญญา
ครึ่งวัน4,000บาท, เต็มวัน5,000บาท ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
พร้อมปรับแสงสีให้ทุกภาพ
แต่งภาพแบบจัดเต็มให้อีก30ภาพ
ส่งงานใน DVD สกรีนปก
แถมอัดภาพ 6x4 40ภาพ, 12x8 2ภาพ
(เกิน4ชั่วโมงคิดเป็นเต็มวัน)
ส่งงานประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ
4,000 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
นันท์ 0639566949
Facebook.com/fotocandiny
รับปริญญา
ครึ่งวัน4,000บาท, เต็มวัน5,000บาท ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
พร้อมปรับแสงสีให้ทุกภาพ
แต่งภาพแบบจัดเต็มให้อีก30ภาพ
ส่งงานใน DVD สกรีนปก
แถมอัดภาพ 6x4 40ภาพ, 12x8 2ภาพ
(เกิน4ชั่วโมงคิดเป็นเต็มวัน)
ส่งงานประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ
- 8,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
นอกรอบ
1คนเต็มวัน 5,000บาท
2คน เต็มวัน 6,000บาท
3คน เต็มวัน 7,000บาท
4คน เต็มวัน 8,000บาท
5คน เต็มวัน 9,000บาท
6คน ชึ้นไป คนละ 1,500บาท
ถ่ายภาพไม่จำกัดจำนวน
พร้อมปรับแสงสีให้ทุกภาพ
แต่งภาพแบบจัดเต็มให้อีก30ภาพ
ส่งงานใน DVD สกรีนปก
แถมอัดภาพ 6x4 40ภาพ, 12x8 2ภาพ
(รับแพคเกจคนละหนึ่งชุดนะครับ)
ส่งงานประมาณ2-3สัปดาห์นะครับ
FotoCandiny ช่างภาพ
4,000 5,000
Photographer : Nantpipat (fotocandiny)


ผลงานการถ่ายภาพ ของ FOTOCANDINY

เกี่ยวกับ FOTOCANDINY
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 6 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 12,537 ครั้ง
0639566949
เบอร์โทรศัพท์ : 063-956-6949
ผู้ติดตาม 2 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง