VERIFIED
elevenphoto's profile

ห้องภาพของสิบเอ็ด

ความสุขที่ได้เก็บภาพรอยยิ้มของคุณ

ติดต่อ : 084-665-9511

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์รูป แต่ง/ปรับสีทั้งหมด
รีทัชรูปถ่าย 40 รูป
*เวลาครึ่งวัน 4 ช.ม. เต็มวัน 8 ช.ม.
2,500 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์รูป แต่ง/ปรับสีทั้งหมด
รีทัชรูปถ่าย 40 รูป
*เวลาครึ่งวัน 4 ช.ม. เต็มวัน 8 ช.ม.
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์รูป แต่ง/ปรับสีทั้งหมด
รีทัชรูปถ่าย 40 รูป
*ถ่ายภาพวันละ 4 ช.ม./วัน (วันซ้อม + รับจริง)
- 4,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์รูป แต่ง/ปรับสีทั้งหมด
รีทัชรูปถ่าย 40 รูป
เวลาครึ่งวัน 4 ช.ม. เต็มวัน 8 ช.ม.
2,500 3,500
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ ELEVENPHOTO

เกี่ยวกับ ELEVENPHOTO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 9 เดือน ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,991 ครั้ง
Ittikorn_anan
เบอร์โทรศัพท์ : 084-665-9511

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง