domenophotographer's profile

domenophotographer

ติดต่อ : 085-511-2516

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.แพคเกจในส่วนของหน้าปกจะมีรายละเอียด ชื่อ คณะ มหาวิทยาลัย วันที่ถ่ายภาพ ฯลฯ
2.มีทั้งปกในปกนอกเพื่อความสวยงาม รวมถึง สกีน DVD ให้ด้วยค้าบผม

ปล. ทางเราไม่จำกัดจำนวนภาพ ถ่ายภาพในช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานการนะคร้าบผม


3.ในไฟล์ DVDจะประกอบด้วย

- File Process Originalไฟล์ทุกใบ ที่ผ่านการปรับสีตรงตามธรรมชาติแล้ว
- Edit Color ไฟล์ปรับพิเศษ สีตามสไตส์ ของช่างภาพค้าบ ประมาน 20-40 ใบ ( ขึ้นอยู่กับภาพและ สถานการณ์ ตอนถ่ายภาพนะครับผม )
- Resize for Web file เป็นไฟล์ที่ผ่านการปรับแสงสีแล้ว ย่อไฟล์ ไว้สำหรับลง FB ให้รวดเร็วขึ้นครับ

4.โปสเตอร์ขนาด 15x20
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.แพคเกจในส่วนของหน้าปกจะมีรายละเอียด ชื่อ คณะ มหาวิทยาลัย วันที่ถ่ายภาพ ฯลฯ
2.มีทั้งปกในปกนอกเพื่อความสวยงาม รวมถึง สกีน DVD ให้ด้วยค้าบผม

ปล. ทางเราไม่จำกัดจำนวนภาพ ถ่ายภาพในช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานการนะคร้าบผม


3.ในไฟล์ DVDจะประกอบด้วย

- File Process Originalไฟล์ทุกใบ ที่ผ่านการปรับสีตรงตามธรรมชาติแล้ว
- Edit Color ไฟล์ปรับพิเศษ สีตามสไตส์ ของช่างภาพค้าบ ประมาน 20-40 ใบ ( ขึ้นอยู่กับภาพและ สถานการณ์ ตอนถ่ายภาพนะครับผม )
- Resize for Web file เป็นไฟล์ที่ผ่านการปรับแสงสีแล้ว ย่อไฟล์ ไว้สำหรับลง FB ให้รวดเร็วขึ้นครับ

4.โปสเตอร์ขนาด 15x20
3,000 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.แพคเกจในส่วนของหน้าปกจะมีรายละเอียด ชื่อ คณะ มหาวิทยาลัย วันที่ถ่ายภาพ ฯลฯ
2.มีทั้งปกในปกนอกเพื่อความสวยงาม รวมถึง สกีน DVD ให้ด้วยค้าบผม

ปล. ทางเราไม่จำกัดจำนวนภาพ ถ่ายภาพในช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานการนะคร้าบผม


3.ในไฟล์ DVDจะประกอบด้วย

- File Process Originalไฟล์ทุกใบ ที่ผ่านการปรับสีตรงตามธรรมชาติแล้ว
- Edit Color ไฟล์ปรับพิเศษ สีตามสไตส์ ของช่างภาพค้าบ ประมาน 20-40 ใบ ( ขึ้นอยู่กับภาพและ สถานการณ์ ตอนถ่ายภาพนะครับผม )
- Resize for Web file เป็นไฟล์ที่ผ่านการปรับแสงสีแล้ว ย่อไฟล์ ไว้สำหรับลง FB ให้รวดเร็วขึ้นครับ

4.โปสเตอร์ขนาด 15x22
- 7,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สิ่งที่คุณจะได้รับ
1.แพคเกจในส่วนของหน้าปกจะมีรายละเอียด ชื่อ คณะ มหาวิทยาลัย วันที่ถ่ายภาพ ฯลฯ
2.มีทั้งปกในปกนอกเพื่อความสวยงาม รวมถึง สกีน DVD ให้ด้วยค้าบผม

ปล. ทางเราไม่จำกัดจำนวนภาพ ถ่ายภาพในช่วงเวลา ขึ้นอยู่กับเวลา และสถานการนะคร้าบผม


3.ในไฟล์ DVDจะประกอบด้วย

- File Process Originalไฟล์ทุกใบ ที่ผ่านการปรับสีตรงตามธรรมชาติแล้ว
- Edit Color ไฟล์ปรับพิเศษ สีตามสไตส์ ของช่างภาพค้าบ ประมาน 20-40 ใบ ( ขึ้นอยู่กับภาพและ สถานการณ์ ตอนถ่ายภาพนะครับผม )
- Resize for Web file เป็นไฟล์ที่ผ่านการปรับแสงสีแล้ว ย่อไฟล์ ไว้สำหรับลง FB ให้รวดเร็วขึ้นครับ

4.โปสเตอร์ขนาด 15x20
3,000 4,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ DOMENOPHOTOGRAPHER
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 8 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,439 ครั้ง
domedna
เบอร์โทรศัพท์ : 085-511-2516
ผู้ติดตาม 8 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง