VERIFIED
decimo photography's profile

Decimo Photography

ติดต่อ : 099-679-3057

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
การส่งงาน
:: ทุกประเภทงาน ส่งเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งสวยงาม แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
- ชุดแรก เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เต็มคุณภาพ สามารถนำไปอัดขยายได้ตามต้องการ
- ชุดสอง เป็นไฟล์ภาพที่สามารถนำไปโพสลง Social Network อาทิ Facebook ได้ ไม่รออัพโหลดนาน

ส่งเป็นรูปแบบ DVD พร้อมปกสวยงาม ผ่านทาง EMS หรือนัดรับได้ หากใกล้ๆ ครับ


ระยะเวลาการส่งงาน
:: ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันถ่าย ถ้าลูกค้าชอบภาพใดเป็นพิเศษ สามารถทำส่งทาง E-mail ให้ได้บางส่วนครับ
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
การส่งงาน
:: ทุกประเภทงาน ส่งเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งสวยงาม แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
- ชุดแรก เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เต็มคุณภาพ สามารถนำไปอัดขยายได้ตามต้องการ
- ชุดสอง เป็นไฟล์ภาพที่สามารถนำไปโพสลง Social Network อาทิ Facebook ได้ ไม่รออัพโหลดนาน

ส่งเป็นรูปแบบ DVD พร้อมปกสวยงาม ผ่านทาง EMS หรือนัดรับได้ หากใกล้ๆ ครับ


ระยะเวลาการส่งงาน
:: ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันถ่าย ถ้าลูกค้าชอบภาพใดเป็นพิเศษ สามารถทำส่งทาง E-mail ให้ได้บางส่วนครับ
3,500 4,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
การส่งงาน
:: ทุกประเภทงาน ส่งเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งสวยงาม แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
- ชุดแรก เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เต็มคุณภาพ สามารถนำไปอัดขยายได้ตามต้องการ
- ชุดสอง เป็นไฟล์ภาพที่สามารถนำไปโพสลง Social Network อาทิ Facebook ได้ ไม่รออัพโหลดนาน

ส่งเป็นรูปแบบ DVD พร้อมปกสวยงาม ผ่านทาง EMS หรือนัดรับได้ หากใกล้ๆ ครับ 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันถ่าย ถ้าลูกค้าชอบภาพใด


ระยะเวลาการส่งงาน
:: ประมาณเป็นพิเศษ สามารถทำส่งทาง E-mail ให้ได้บางส่วนครับ
- 7,500
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
นอกรอบราคาคิดตามจำนวนคนยิ่งเยอะจะยิ่งถูกนะครับผมยังไงลองมาคุยกันก่อน
การส่งงาน ของนอกรอบจะได้รับดีวีกิ๊ฟเซตตกแต่งสวยงามคนละชุดประกอบด้วยไฟล์ภาพ 2 ชุด
:: ทุกประเภทงาน ส่งเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งสวยงาม แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
- ชุดแรก เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เต็มคุณภาพ สามารถนำไปอัดขยายได้ตามต้องการ
- ชุดสอง เป็นไฟล์ภาพที่สามารถนำไปโพสลง Social Network อาทิ Facebook ได้ ไม่รออัพโหลดนาน

ส่งเป็นรูปแบบ DVD พร้อมปกสวยงาม ผ่านทาง EMS หรือนัดรับได้ หากใกล้ๆ ครับ


ระยะเวลาการส่งงาน
:: ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันถ่าย ถ้าลูกค้าชอบภาพใดเป็นพิเศษ สามารถทำส่งทาง E-mail ให้ได้บางส่วนครับ
3,500 4,000

ชื่อเต๋า ครับ
บริการถ่ายภาพหลากหลายประเภท
(ปริญญา ถ่ายแบบ โปรไฟล์ ฯลฯ)
เต็มวัน 4000 ครึ่งวัน 3500 ตจว อาจมีค่าเดินทางเพิ่ม ยังไงลองมาคุยกันครับตกลงกันได้ ช่างภาพเฮฮา เป็นกันเอง
LINE : taodecimo
Tel :0996793057(เต๋า)

การส่งงาน
:: ทุกประเภทงาน ส่งเป็นภาพที่ผ่านการตกแต่งสวยงาม แบ่งเป็น 2 ชุด ดังนี้
- ชุดแรก เป็นไฟล์ภาพขนาดใหญ่เต็มคุณภาพ สามารถนำไปอัดขยายได้ตามต้องการ
- ชุดสอง เป็นไฟล์ภาพที่สามารถนำไปโพสลง Social Network อาทิ Facebook ได้ ไม่รออัพโหลดนาน
ส่งเป็นรูปแบบ DVD พร้อมปกสวยงาม ผ่านทาง EMS หรือนัดรับได้ หากใกล้ๆ ครับ
ระยะเวลาการส่งงาน
:: ประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากวันถ่าย ถ้าลูกค้าชอบภาพใดเป็นพิเศษ สามารถทำส่งทาง E-mail ให้ได้บางส่วนครับผลงานการถ่ายภาพ ของ DECIMO PHOTOGRAPHY

เกี่ยวกับ DECIMO PHOTOGRAPHY
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,222 ครั้ง
taodecimo
เบอร์โทรศัพท์ : 099-679-3057
ผู้ติดตาม 1 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง