clashgmm's profile

GOLFPHOTOGRAPHER

บริการถ่ายภาพรับปริญญา

ติดต่อ : 083-208-9095

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แฟลชไดร์ 16GB บรรจุใส่กล่องสามเหลี่ยมสวยงาม1ชุด พร้อม รูปถ่ายไฟล์แต่ง100ภาพขึ้น
ฟรีภาพถ่ายขนาด4x6จำนวน50รูป
4,500 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แฟลชไดร์ 16GB บรรจุใส่กล่องสามเหลี่ยมสวยงาม1ชุด พร้อม รูปถ่ายไฟล์แต่ง100ภาพขึ้น
ฟรีภาพถ่ายขนาด4x6จำนวน50รูป
4,500 5,000
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แฟลชไดร์ 16GB บรรจุใส่กล่องสามเหลี่ยมสวยงาม1ชุด พร้อม รูปถ่ายไฟล์แต่ง100ภาพขึ้น
ฟรีภาพถ่ายขนาด4x6จำนวน50รูป
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
แฟลชไดร์ 16GB บรรจุใส่กล่องสามเหลี่ยมสวยงาม1ชุด พร้อม รูปถ่ายไฟล์แต่ง100ภาพขึ้น
ฟรีภาพถ่ายขนาด4x6จำนวน50รูป
4,500 5,000
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
บริการถ่ายภาพรับปริญญา วันซ้อม วันจริง  
ผลงานการถ่ายภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ CLASHGMM
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 2 วัน ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 2,845 ครั้ง
เบอร์โทรศัพท์ : 083-208-9095

หาผู้รับเหมา ผู้รับเหมาก่อสร้าง