chittapon.supanuson's profile

AboutYou Photographer

ความรู้สึกทำให้ภาพถ่ายจะคงมีชีวิตไปชั่วนิรันดร์

ติดต่อ : 095-335-5397

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน หากท่านต้องการเก็บภาพประทับใจใน

ช่วงเวลาที่สำคัญ เรียกใช้เราครับ เราจะเก็บทุกอย่างที่ "เกี่ยวกับคุณ"

รูปแต่งแสง+สีใส่กล่องDVD อัดรูป 4x6 15รูป
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน หากท่านต้องการเก็บภาพประทับใจใน

ช่วงเวลาที่สำคัญ เรียกใช้เราครับ เราจะเก็บทุกอย่างที่ "เกี่ยวกับคุณ"

รูปแต่งแสง+สีกล่องDVD อัดรูป 4x6 30 รูป
3,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน หากท่านต้องการเก็บภาพประทับใจใน

ช่วงเวลาที่สำคัญ เรียกใช้เราครับ เราจะเก็บทุกอย่างที่ "เกี่ยวกับคุณ"

รูปแต่งแสง+สีกล่องDVD อัดรูป 4x6 30 รูป
- 6,800
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน หากท่านต้องการเก็บภาพประทับใจใน

ช่วงเวลาที่สำคัญ เรียกใช้เราครับ เราจะเก็บทุกอย่างที่ "เกี่ยวกับคุณ"

รูปแต่งแสง+สีกล่องDVD อัดรูป 4x6 30 รูป
3,000 3,500
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ
ไม่ใช่การโพสท่าสวยๆที่จะทำให้ภาพดูดี แต่เป็นควาามรู้สึกที่คุณมีและนั้นคือสิ่งที่ผมต้องการเก็บมันไว้
วันนั้นเป็นวันของคุณและภาพชุดนั้นจำเป็นต้องมีแต่เรื่องราวของคุณ นั้นคือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญ
มันเป็นการสร้างสรรค์เรื่องราวที่เราจะร่วมกันสร้างมันขึ้นมา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสยาม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
หาช่างภาพรับปริญญา
กลุ่มสาธารณะ · สมาชิก 119 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
กลุ่มนี้ สำหรับ หาช่างภาพ งานรับปริญญา โพสต์งานรับปริญญา ส่งงาน แชร์งานรับปริญญา เท่านั้น -------- ห้ามพูดคุยเรื่องการเมือง ห้ามแสดงข้อความในลักษณะหมิ...
 
เกี่ยวกับ CHITTAPON.SUPANUSON
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 7 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 3,766 ครั้ง
mr.jpress
เบอร์โทรศัพท์ : 095-335-5397
กำลังติดตาม 7 คน   ผู้ติดตาม 9 คน

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง