VERIFIED
catfatstudio's profile

catfatstudio

ติดต่อ : 086-898-6985

ตารางค่าบริการ งานถ่ายภาพรับปริญญา ครึ่งวัน เต็มวัน
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันซ้อม)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ทั้งหมดใน USB 16GB
รูปขนาด 4x6 50 รูป(ทางเราเลือกเอง)
รูปขนาด 8x12 5 รูป(ทางเราเลือกเอง)
2,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา (วันรับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ทั้งหมดใน USB 16GB
รูปขนาด 4x6 50 รูป(ทางเราเลือกเอง)
รูปขนาด 8x12 5 รูป(ทางเราเลือกเอง)
2,000 3,500
 รับถ่ายภาพรับปริญญา เหมา (ซ้อม+รับจริง)
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ทั้งหมดใน USB 16GB
รูปขนาด 4x6 50 รูป(ทางเราเลือกเอง)
รูปขนาด 8x12 5 รูป(ทางเราเลือกเอง)
- 6,000
 รับถ่ายภาพนอกรอบรับปริญญา
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ไฟล์ทั้งหมดใน USB 16GB
2,000 4,000
อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพ

ผลงานการถ่ายภาพ ของ CATFATSTUDIO

เกี่ยวกับ CATFATSTUDIO
ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว (วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562)
อยู่บน GraduateTH ล่าสุด : 1 ปี ที่ผ่านมา
ผู้เข้าชม 10,508 ครั้ง
tetsujrock
เบอร์โทรศัพท์ : 086-898-6985

หาภาพงานวิ่ง ภาพงานวิ่ง